Name-day: Aureli, Kamila and Franciszka
25 September 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Ostatnia sesja Rady Gminy Potęgowo w roku 2019

30.12.2019

30 grudnia 2019r. odbyła się XVIII sesja rady Gminy Potęgowo, ostatnia w tym roku. Była ona dość krótka, w dużej mierze porządkująca sprawy finansowe z tego roku i planująca pracę Rady na rok przyszły.

Sesję tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski, a nieobecnego na sesji Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina reprezentowała jego zastępczyni Anna Boniecka.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1)         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego „Biedroneczka” w Redzikowie, funkcjonującego na ternie Gminy Słupsk.

2)         w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Potęgowo na rok szkolny 2019/2020.

3)         w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

4)         w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

5)         w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Potęgowo.

6)         w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

7)         w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.

8)         w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok.

9)         w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2020 rok.

10)     w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

11)     w sprawie planu pracy Rady Gminy Potęgowo na 2020 rok.

12)     w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2019 rok.

 

Na zakończenie radni zgłosili wolne wnioski. Pani Wójt, korzystając z obecności sierżanta sztabowego Artura Byszewskiego z Posterunku Policji w Potęgowie, poprosiła o wzmocnienie patroli szczególnie w Łupawie, biorąc pod uwagę ostatnie łobuzerskie wyczyny, związane ze zdemolowaniem przystanku autobusowego i świątecznej dekoracji w centrum miejscowości.

Nie zabrakło również życzeń Noworocznych i w takim to nastroju Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo zamknął obrady.

K.Kozioł

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zbliżają się Dni Solidarności z Osobami Chorującymi...

Podziękowania dla nauczycieli w placówkach Gminy Potęgowo

Rozpoczynają się roboty budowalne na ul. Kościuszki w...

Wakacyjne remonty w szkołach gminy Potęgowo