Name-day: Mileny, Roberta and Rafała
24 January 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXVII sesja Rady Gminy Potęgowo

26.11.2020

W dniu 25 listopada 2020 r.  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. odbyła się XXVII  Sesja Rady Gminy Potęgowo.

Sesję tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Po przyjęciu spraw porządkowych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił zebranym informację z działalności międzysesyjnej.

Podjęto następujące uchwały:

1)   w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Potęgowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok”. 

2)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo.

3)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo.

4)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Potęgowo.

5)   w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

6)   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Ustrzyki Dolne.

7)   w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Potęgowo.

8)   w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok.

9)   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020 – 2036.

10)  w sprawie zmiany  uchwały nr XXVI/240/2020  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku, zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku.

 

Zgodnie z przyjętymi zmianami w budżecie Gminy do realizacji wchodzi nowy projekt  „Społeczni do Potęgi”. Gmina Potęgowo otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Społeczni do Potęgi" - całkowita kwota projektu wynosi 4 170 803,95 zł, w tym dofinansowanie 3 962 263,75 zł, a wkład własny gminy 208 540,20 zł (jest to wkład niefinansowy). Liderem projektu jest Gmina Potęgowo, partnerami: Gmina Dębnica Kaszubska, Fundacja Inicjatywa, Altra Consulting. Projekt Społeczni do Potęgi jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Potęgowo w ramach projektu obejmie wsparciem 250 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmodernizowanych zostanie 10 świetlic wiejskich za kwotę 600 tys. zł. (Łupawa, Malczkowo, Nowa Dąbrowa, Wieliszewo, Grąbkowo, Żochowo, Rzechcino, Czerwieniec, Dąbrówno, Głuszynko), do których trafi także nowe wyposażenie za kwotę 300 tys. zł. Zostanie zatrudnionych 10 osób do prowadzenia punktów świadczenia usług społecznych. W ramach projektu wyremontowane zostaną także dwa place rekreacyjne za łączną kwotę 40 tys. zł. Wsparcie otrzyma Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie, który zostanie wyposażony w narzędzia do zajęć rękodzielniczych, malarskich, teatralnych, muzycznych za kwotę 30 tys. zł. Okres realizacji projektu 01.12.2020 r. do 30.04.2023 r.

Na sesji postanowiono też, że do Gminy Ustrzyki Dolne pojedzie nasz wysłużony samochód specjalny pożarniczy Magirus, który został wycofany z akcji ratowniczo-gaśniczych. Służył on przez wiele lat w OSP Łupawa. Po zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego możemy przekazać stary samochód gminie partnerskiej, z którą od kilku lat współpracujemy.

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski i informacje.

 K. Kozioł

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Potęgowie jeszcze w tym...

Remont świetlicy w Żochowie – podpisana umowa

Dostawa książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Sieć wodociągowa w Potęgowie "Za torami"

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w...

Asystent rodziny – rozstrzygnięcie konkursu GOPS