Imieniny: Jarosława, Konrada i Bartosza
21 Kwiecień 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Konferencja o ekspansji ferm przemysłowych w Warszawie

Konferencja o ekspansji ferm przemysłowych w Warszawie
10.04.2018

9 kwietnia w Kancelarii Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm wielkoprzemysłowych". W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz z inspektor ds. zamówień publicznych i ekologii Katarzyną Kozioł. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji, samorządów, komitetów społecznych zawiązanych przez przeciwników tworzenia hodowli, a także przedstawiciele inwestorów czy izb hodowców. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących uciążliwych inwestycji, które dotyczą różnych regionów w Polsce.

Wójt Dawid Litwin przedstawił zebranym problemy jakie napotyka Gmina Potęgowo w postępowaniu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wielu obecnych zgodziło się co do niedostatecznych narzędzi prawnych, które umożliwiałyby samorządom skuteczne uwzględnianie uwag i wniosków w prowadzonych postępowaniach.

Wójt zwrócił uwagę na to, że konieczne jest jak najszybsze procedowanie ustawy antyodorowej. Zaznaczał, że w chwili obecnej brak regulacji odorowych często  prowadzi do konfliktów społecznych. Mimo dobrej komunikacji trzech stron postępowania tj. inwestora – samorządu – społeczeństwa, wyraźnie widać braki w regulacjach prawnych. W Polsce nie przeprowadzono do tej pory sformalizowanych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Stawia to samorządowców, często w trudnej sytuacji, gdy chcąc słuchać głosu mieszkańców, nie posiadają skutecznych narzędzi do realizowania skutecznych postanowień, przeciwdziałających wyrażanym przez nich obawom. Polska potrzebuje mądrej ustawy, która pozwoli chronić mieszkańców oraz wskaże inwestorom społecznie odpowiedzialne ramy działania.

Prelekcję podczas konferencji wygłosił Piotr Kwiatkowski, poruszając tematy w zakresie ochrony wód,  dr Anicenta Bubak odniosła się do ochrony zdrowia ludzi, poseł Marek Opioła mówił o dynamice rozwoju ferm i chlewni w Polsce oraz o zagadnieniach prawnych także w kontekście międzynarodowym, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Danuta Makowska o bezpieczeństwie ferm dla środowiska i prcedurach ocenowych, Artur Zalewski o instrumemntach prawnych, w tym związanych z planowaniem przestrzennym .

Prowadzący spotkanie poseł Jarosław Sachajko zaznaczył, iz trwają starania, aby stworzyć regulacje  prawne, które wprowadzą standardy realizacji i eksploatacji tego rodzaju inwestycji , jak np. limity odorowe, odległości od terenów zamieszkałych, oddziaływania skumulowanego, oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. Istnieje też potrzeba koordynacji pracy organów państwowych w zakresie ochrony środowiska. Podcza spotkania zebrano od uczestników uwagi, które będa wykorzystane przy tworzeniu aktów prawnych. 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Events of the day 24 kwiecień 2019 (środa)
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy

Wznowiono roboty związane z budową sieci kanalizacji...

Wizyta parlamentarzystów w Potęgowie

Wyniki końcowe XIII edycji Międzyszkolnej Ligi Tenisa...

V Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Kaszubskiego w...

Sukces drużyny SP Potęgowo podczas E-sportowych Mistrzostw...