Imieniny: Jarosława, Konrada i Bartosza
21 Kwiecień 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

Nabór wniosków o dotację na wymianę pieca
10.04.2018

Wójt Gminy Potęgowo ogłasza nabór wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania „Czyste powietrze Gminy Potęgowo" (edycja 2018). Nabór odbywać się będzie w terminie od 11 do 25 kwietnia 2018 r.

Warunki składania wniosków:

 • Wniosek można składać tylko i wyłącznie w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo.
 • Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.
 • Wniosek  musi być złożony na formularzu stanowiącym  załącznik do  uchwały    Rady Gminy Potęgowo nr Ll/375/2018 wraz z niezbędnymi załącznikami.
 • Formularz wniosku można pobrać za pośrednictwem strony internetowej www.potegowo.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Potęgowo,  pok . 29 lub 30.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki .
 • Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.
 • Szczegółowe informacje tel. 59 841 69 43 lub 59 845 49 97

Zalecany jest wcześniejszy kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Potęgowo w celu wstępnej weryfikacji poprawności składanych  dokumentów.  W przypadku braków formalnych w złożonej dokumentacji Gmina zastrzega sobie możliwość kontaktu w formie telefonicznej .

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest  tożsame z otrzymaniem dofinansowania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej, w miejscu wymiany źródła ciepła oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Co podlega dofinansowaniu

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych, poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich: kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

 • dokumentację i nadzór techniczny,
 • demontaż istniejącego źródła ciepła,
 • zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
 • wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
 • wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego.

Wysokość dofinansowania

Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w Gdańsku może wynieść maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji z zastrzeżeniem, że w zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ta nie może przekroczyć w przypadku:

 • kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą:
  • 5000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
  • 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
 • pomp ciepła - 10000 zł na jedno źródło ciepła,
 • elektrycznych urządzeń grzewczych na potrzeby ogrzewania budynków - 10000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Kwota dotacji ze środków budżetu Gminy wynosić będzie 15% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 2 500 zł. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje będą udzielane ze środków budżetu Gminy w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4000 zł.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Events of the day 24 kwiecień 2019 (środa)
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy

Wznowiono roboty związane z budową sieci kanalizacji...

Wizyta parlamentarzystów w Potęgowie

Wyniki końcowe XIII edycji Międzyszkolnej Ligi Tenisa...

V Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Kaszubskiego w...

Sukces drużyny SP Potęgowo podczas E-sportowych Mistrzostw...