Imieniny: Bartłomieja, Franciszka i Łukasza
17 luty 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Od marca nabór do przedszkoli i szkół w gminie Potęgowo

Od marca nabór do przedszkoli i szkół w gminie Potęgowo
31.01.2018

W marcu 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 w gminie Potęgowo.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 01.03.2018r. do 09.03.2018r. rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, corocznie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym na kolejny rok szkolny 2018/2019.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Potęgowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

24 stycznia 2018 r. Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę Nr XLIX/356/2018 w sprawie określenia kryteriów naboru  do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Potęgowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019. PLIK DO POBRANIA - KRYTERIA PRZEDSZKOLE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2018 z dnia 25.01.2018r. Wójta Gminy Potęgowo ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Skórowie, Szkole Podstawowej w Łupawie i Szkole Podstawowej w Potęgowie na rok szkolny 2018/2019: PLIK DO POBRANIA - TERMINY PRZEDSZKOLE

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 01.03.2018 r. do 09.03.2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo na rok szkolny 2018/2019 mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół: PLIK DO POBRANIA - TERMINY SZKOŁY

24 stycznia 2018 r. Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę Nr XLIX/355/2018 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół na rok szkolny 2018/2019. Kryteria są następujące: PLIK DO POBRANIA - KRYTERIA SZKOŁY

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Events of the day 23 luty 2019 (sobota)
Events of the day 24 luty 2019 (niedziela)
25
26
27
28

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Podsumowanie kadencji sołeckiej 2015 - 2018

Informacje i wsparcie dotyczące programu Czyste Powietrze

Budowa targowiska „Mój rynek” wraz z Centrum Promocji...

Bal karnawałowy przedszkolaków w Łupawie

Spotkanie beneficjentów projektu „Srebrna Sieć” w Kobylnicy

Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej w SP w Potęgowie