Imieniny: Franciszka, Joanna i Kazimiery
21 Sierpień 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

XLIII sesja Rady Gminy Potęgowo

27.10.2017

27 października odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyło 14 z 15 radnych. Sesję otworzył tradycyjnie przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Następnie został ustalony porządek obrad, na który złożyło się stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz zatwierdzenie porządku obrad. W dalszej części zostały złożone odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. Kolejno wójt gminy Potęgowo - Dawid Litwin, poinformował o swojej działaloności w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Potem głos zabrali: dh Piotr Basarab - Komendant Gminny ZOSP RP w Potęgowie oraz nadkom. Grzegorz Jarosiewicz Komendant Komisariatu Policji w Główczycach, którzy przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy za trzy kwartały 2017 roku. Następny punkt obrad dotyczył informacji przedstawionych przez wójta oraz przewodniczącego Rady gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Podano także informację o wysokości podatku rolnego na 2018 r.

 

W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały:

 1)      w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo,

 2)      w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku, zasad  jego poboru  i zwolnień od tego podatku,

 3)      w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2018 roku,

 4)      w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku,

 5)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok,

 6)      w sprawie zmian w WPF Gminy Potęgowo na lata 2017 – 2031,

 7)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej stanowiącej załącznik do planowanego do złożenia przez Gminę Potęgowo wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (Poddziałanie 5.4.2  „Zdrowie na Rynku Pracy”).

 8)      w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku.

Sesję tradycyjnie zakończyły interpelacje, zapytania od radnych oraz wolne wnioski.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
Events of the day 1 Sierpień 2018 (środa)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Events of the day 15 Sierpień 2018 (środa)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events of the day 31 Sierpień 2018 (piątek)

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Puchar Polski Nordic Walking 2018 w Potęgowie

W Potęgowie podpisano umowy na projekty warte 36 mln złotych

Sołecki Piknik Rodzinny w Żochowie

Zagospodarowanie parku w Skórowie – umowy podpisane

Goście z Ukrainy w SP w Potęgowie

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Potęgowo –...