Imieniny: Marka, Bogusza i Macieja
24 luty 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

XLIX Sesja Rady Gminy Potęgowo

25.01.2018

24 stycznia 2018 odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Potęgowo. Sesję otworzył tradycyjnie przewodniczący Rady Gminy.  Następnie został ustalony porządek obrad, na który złożyło się stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji oraz zatwierdzenie porządku obrad. Wójt gminy Potęgowo poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Kolejno zostało przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo. W toku trwania Sesji Rady Gminy podjęto uchwały:

1) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku,

2) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół na rok szkolny 2018/2019,

3) w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Potęgowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019,

4) w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego centrum miejscowości Potęgowo i fragmentu obrębu Darżyno, w gminie Potęgowo,

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potęgowo (Potęgowo Zachód),

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Potęgowo,

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w obrębie Darżyno, w gnminie Potęgowo.

 

Kolejnym punktem obrad były wnioski i interpelacje radnych. W części końcowej zostały także przedstawione sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za 2017 rok oraz sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2017 rok.

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
Events of the day 2 luty 2018 (piątek)
3
4
5
6
7
Events of the day 8 luty 2018 (czwartek)
9
Events of the day 10 luty 2018 (sobota)
11
12
13
Events of the day 14 luty 2018 (środa)
  • Event of the day 14 luty 2018 (środa): Popielec
  • Event of the day 14 luty 2018 (środa): Walentynki
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Events of the day 24 luty 2018 (sobota)
Events of the day 25 luty 2018 (niedziela)
Events of the day 26 luty 2018 (poniedziałek)
27
28

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie