Imieniny: Bernarda, Krzysztofa i Sabiny
20 Sierpień 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

04.02.2019

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia, że dnia 01.02.2019 r. została wydana decyzja nr ARD.5161.7.2019.PK - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z realizowaną inwestycją budowy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w m. Potęgowo, realizowanej na działkach nr 124/12, 124/19, 124/20, 124/23, 124/28 obr. Potęgowo, gm. loco, na terenie stanowiska archeologicznego AZP 9-33/108 m. 27.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, zgodnie z art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 L, poz. 2067) prosi o rozpowszechnienie w/w decyzji poprzez obwieszenie, zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, oraz poinformowanie tut. Urzędu o terminie podania do wiadomości publicznej.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Milion złotych na edukację przedszkolaków w gminie Potęgowo

Wakacyjne remonty w Szkole Podstawowej w Potęgowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie - kolejny...

Wakacyjne remonty w szkole i przedszkolu w Łupawie

Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo

Kolejny odbiór częściowy na ul. Szerokiej w Potęgowie