Imieniny: Estery, Benedykta i Rudolfa
07 Lipiec 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy Potęgowo

Inwestycję zrealizowano w grudniu 2019 roku. Celem inwestycji było właściwe zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku Urzędu Gminy Potęgowo. Prowadząc prace związane z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku Urzędu Gminy Potęgowo wykonawca robót instalacyjnych wykonywał jednocześnie prace związane z przełożeniem istniejącego parkingu. Z uwagi na to, że parking na samochody osobowe przy budynku UG Potęgowo jest zbyt mały a samochodów pracowniczych przybywa, zasadne było, aby przy okazji przebudowy parkingu wykonywanego przez wykonawcę ciepłociągu  zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Rozbudowa  parkingu polegała na przełożeniu części nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz powiększenie parkingu z wykonaniem  nawierzchni z kruszywa drogowego łamanego o powierzchni 144 m2.  

Wykonawcą prac inwestycyjnych był Zakład Usług Publicznych ZB w Potęgowie.

Wartość zadania 16.862,90 zł. brutto.