Imieniny: Juliusza, Jana i Magdaleny
27 Maj 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy

  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy

 Gmina Potęgowo należy do Północnego Regionu gospodarki odpadami, w którym funkcjonuje 6 instalacji RIPOK:

1) RIPOK Szadółki

2) RIPOK Eko Dolina

3) RIPOK Czarnówko

4) RIPOK Chlewnica

5) RIPOK Swarzewo

6) RIPOK Łeba

Dwie ostatnie instalacje zajmują się jedynie przetwarzaniem odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji.

Odpady z terenu Gminy Potęgowo są zagospodarowywane w instalacji
w Chlewnicy.

Eksploatację składowiska w Chlewnicy rozpoczęto w lipcu 2001 r. W listopadzie 2004 r. rozpoczęła działalność sortownia odpadów zmieszanych i segregowanych o wydajności 20 000 Mg/rok. Obszar zakładu wraz z rezerwą to 22 ha.

 

W latach 2001-2012 na terenie zakładu zrealizowano zadania, dostosowujące składowisko do zmienionych przepisów prawnych, wynikające z przeglądu środowiskowego, które pozwoliły na przekształcenie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Chlewnicy w Zakład Zagospodarowywania Odpadów wraz z uruchomionym w 2008 r. jedynym w województwie modułem do produkcji paliwa alternatywnego.

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 840/XXXVIII/14 z dnia 31 marca2014 r. nadano instalacji status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Chlewnica).

Właścicielem instalacji jest prywatna firma Elwoz Sp. z o.o. Gmina Potęgowo jest właścicielem terenu pod obecną i budowaną niecką z przeznaczeniem na składowanie odpadów. Aby uzyskać status regionalnej instalacji na składowisku w Chlewnicy, firma Elwoz Sp. z o.o. poczyniła szereg inwestycji, m.in: rozbudowa sortowni odpadów, dalsza rozbudowa linii do produkcji paliwa alternatywnego, budowa instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, budowa wiaty magazynowej na paliwo alternatywne, budowa wiaty na odpady i surowce wtórne.
 

W efekcie powstała sortownia odpadów o mocy przerobowej wynoszącej 40 000 Mg/rok, mogąca sortować zarówno zmieszane odpady, jak i zbierane selektywnie. Sortownia wyposażona jest w separatory optyczne, powietrzne oraz magnetyczne, a także w sito sortujące odpady na trzy podstawowe frakcje: 0-80 mm (przeznaczone do kompostowania), 80-300 mm (z której odzyskuje się surowce wtórne) i powyżej 300 mm (kierowaną do produkcji paliwa alternatywnego). W skład linii sortowniczej wchodzą również kabiny sortownicze, wentylowane i klimatyzowane, oraz prasa do prasowania surowców wtórnych odzyskiwanych w instalacji.