Name-day: Joanny, Marii and Zuzanny
24 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015 r.

wzór nowego dowodu osobistego
30.03.2015

Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015 r.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Znajduje się w nim mniej informacji niż w dotychczasowym dowodzie. Brak w nim adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu i skanu podpisu posiadacza dowodu. W ich miejsce pojawiła się informacja o obywatelstwie oraz opisy pól w języku angielskim. Ma to na celu ułatwić przekraczanie granic na terenie Unii Europejskiej.Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015r.
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
Dotychczasowe „stare” zachowują ważność do momentu upływu ich terminu ważności w nich określonych.


ZASADY WYDAWANIA DOWODU OSOBISTEGO.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Wymiana dowodu osobistego następuje w przypadkach:
1. Upływu terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego.
2. Zmiany danych zawartych w dowodzie, za wyjątkiem zmiany adresu zameldowania (przy zmianie meldunku nie wymienia się dowodu osobistego).
3. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub miasta na terenie całej Polski, bez względu na adres zameldowania, osobiście lub drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP. Aby móc złożyć elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
2. W imieniu osób niepełnoletnich, wniosek o wydanie dowodu składa jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
3. Do wniosku załącza się kolorową fotografię, tj. dla paszportów, wykonaną nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbiór dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek.
2. Osoba, która ukończyła 13 lat może odebrać swój dowód osobisty bądź w jej imieniu może odebrać rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Ważność dowodu:
1. Dowód osobisty wydany osobie, nie która ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty wydania dowodu osobistego
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 roku życia, jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
3. Brak możliwości wydania dowodu osobistego na czas nieoznaczony osobom, które ukończyły 65 lat życia.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212)

Więcej informacji pod adresem: https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...