Name-day: Iwony, Piotra and Mikołaja
19 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie

Informacja dotycząca   końcowego odbioru  zadania pn.:

W dniu  25.05.2018r. dokonano komisyjnego końcowego odbioru zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie

Odbiór następuje na podstawie umowy:  Nr 105/2017 z dnia 26.04.2017r i Nr 128/2017 z dnia 24.05.2017r    

Komisja w Składzie:

Przedstawiciele przyjmującego (inwestora - Zamawiającego) 

1. Andrzej Kaczmarczyk        - kierownik Referatu Infrastruktury UG Potęgowo

2. Danuta Huras                     - insp. ds. budownictwa i inwestycji UG Potęgowo

3. Jerzy Pomałecki                 - inspektor nadzoru robót sanitarnych

4. Elwira Szewczyk               - Dyrektor ZUP Potęgowo (użytkownik sieci)

5. Wojciech Kostuchowski    - specjalista ds. sieci kan. san. ZUP Potęgowo       

Przedstawiciele przekazującego (Wykonawcy)

1. Stanisław Hirsz                                          - Wykonawca – właściciel firmy

2. Roman Lesiak                                            -  Kierownik Budowy

Wykonawcy robót Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „HIRSZ” ul. Słowackiego 9, 83- 322  Stężyca

Zakres odbieranych prac obejmował:

  1. Wykonanie rurociągu tłocznego z rur dwuwarstwowych z PE 100 RC Ø 110 mm, o długości L= 5.713,5 mb;
  2. Wykonanie kolektora sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV Ø 200 i 160 mm, o długości L = 8,0 mb;
  3. Przepompownia ścieków PS na terenie działki nr 80/64 obręb Skórowo Stare,
  4. Przydomowa przepompownia ścieków na działce nr 24/2 obręb Skórowo Stare wraz z rurociągiem tłocznym z rur PCV  Ø 63 mm o długości L=18,5 m;
  5. Droga dojazdowa z płyt żelbetowych o długości L= 145,0 m wraz z placem manewrowym o powierzchni 135,0 m 2;
  6. Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 80/64 obręb Skórowo
  7. System monitoringu kompatybilny z istniejącym systemem w Zakładzie Usług Publicznych w Potęgowie

W/w roboty zostały rozpoczęte dnia 05.07.2017r. i zakończone dnia 23.05.2018r.

Ogółem wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego:  993.299 zł. Brutto.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych w kwocie 672.962,47 zł.

Po wykonaniu inwestycji  uległa likwidacji oczyszczalna ścieków  w Skórowie, która oczyszczała  ścieki z miejscowości Rzechcino, Nieckowo, Skórowo i Węgierskie i następnie ścieki skierowane zostały  do oczyszczalni w Potęgowie w ramach Aglomeracji Potęgowo. 

D. Huras

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...