Name-day: Iwony, Piotra and Mikołaja
19 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Potęgowo

Przedmiot inwestycji: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Potęgowo, tj.:

Urząd Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

- montaż instalacji o mocyj 8,64 kWp na potrzeby budynku urzędu,

- montaż instalacji na elewacji budynku;

Szkoła Podstawowa w Potęgowie, ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo

- montaż instalacji o mocy 43,20 kWp na potrzeby budynku szkoły,

- montaż na dachu budynku;

Szkoła Podstawowa w Łupawie, Łupawa 22, 76-230 Potęgowo

- montaż instalacji o mocy 21,60 kWp na potrzeby budynku szkoły,

- montaż na dachu budynku;

Szkoła Podstawowa w Skórowie, Skórowo 13A, 76-230 Potęgowo

- montaż instalacji o mocy 7,56 kWp na potrzeby budynku szkoły,

- montaż na dachu budynku;

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, ul. Szkolna 2b, 76-230 Potęgowo

- montaż instalacji o mocy 16,20 kWp na potrzeby budynku szkoły,

- montaż na dachu budynku;

Oczyszczalnia ścieków „Potęgowo” w Darżynie

- montaż instalacji o mocy 43,20 kWp na potrzeby budynku szkoły,

- montaż na gruncie;

 

Łączna moc instalacji wynosi 140,4 kW i obejmuje 520 jednostek wytwórczych.

 

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „OZE w gminach powiatu słupskiego”, w partnerstwie 5 gmin i podmiotu spoza sektora finansów publicznych w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia środowiska.

Koszt instalacji 519 170,70 zł brutto, wysokość dotacji do 85% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 08.03.2019 podpisana został umowa na realizację zadania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Potęgowo” Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, była spółka cywilna B&Z PROENERGY z Lęborka, reprezentowana przez Prezesa Jerzego Baranowskiego. Nadzór inwestorski sprawowany był przez inspektora Arkadiusza Słowika. 

Prace instalacyjne trwały od marca do maja 2019.

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...