Name-day: Iwony, Piotra and Mikołaja
19 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Sieć kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II – Łupawa

W dniu 29 maja 2020 r. dokonano odbioru zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II – Łupawa.

W ramach inwestycji zrealizowano następujący zakres:

1. kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 PCV, L= 1.290,80 mb

2. kanalizacja tłoczna z rur PE  Ø 110,  L= 4.002,70 mb

3. przyłącza z rur Ø 160 PCV szt. 25 o łącznej długości L= 202,80 mb

4. pompownie sieciowe (tłocznie) – szt. 2

5. system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS kompatybilny z istniejącym systemem w Zakładzie Usług Publicznych w Potęgowie.

Łącznie długość kanalizacji 5,5 km. Odbiorcami inwestycji będzie 25 gospodarstw domowych.

Ze względu na ukształtowanie terenu, ścieki w Grąbkowie Kolonia I (pod Łupawą) odprowadzane będą grawitacyjnie do pompowni ścieków P1 do zlokalizowanej w Grąbkowie Kolonia II (pod Dąbrównem) pompowni ścieków P2. Ścieki  sanitarne z obydwu pompowni tłoczone będą przewodem tłocznym do kolektora kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowości Łupawa i dalej odprowadzane do niedociążonej oczyszczalni ścieków w Łupawie.

Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego,  był Stanisław Hirsz, prowadzący działalność pod firmą ZUPH HIRSZ, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, umowa zawarta została 6 marca 2018 r. Wartośc robót budowlanych opiewa na kwotę 1.300.635,00 zł brutto, udzielona została 5-letnia gwarancja. Nadzór inwestorski sprawowany był przez inspektora Krzysztofa Chwalisza z Koszalina (wartość usługi 30.750 zł brutto). Wszystkie prace były wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO SOLAR z Poznania.

Gmina otrzymała na realizację zadania pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kwotę 1 040 290 000 zł z możliwością umorzenia do wysokości 20 % pożyczki.

Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Potęgowo. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli przyłączać swoje posesje do sieci.

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...