Name-day: Adriana, Natalii and Jerzego
27 July 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Projektujemy rozwój infrastruktury sanitarnej w Dąbrównie i Potęgowie

19.03.2021

W dniu 19 marca 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin w obecności pani Skarbnik Ewy Walitów podpisał dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych zadań:

- „Budowa przepompowni ścieków w Potęgowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej ”

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie”

 

Wykonawcą obu zadań jest projektant Jakub Sieciechowicz ze Słupska, prowadzący Usługi Inżynieryjne. Wybrany został na podstawie postępowań prowadzonych w trybie podstawowym.

Opracowanie tych dokumentacji jest niezbędne do przeprowadzenia robót.  Podjęte działania są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz rozwój mieszkalnictwa w Potęgowie.

Zakres zadań  jest następujący:

1)       „Budowa przepompowni ścieków w Potęgowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej ”:

Zakresem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1.400 mb. Planowana lokalizacja przepompowni ścieków na działce nr 39, przylegającej do drogi powiatowej dz. nr 5 w kierunku ulicy Lawendowej dz. nr 29, następnie przebieg sieci w pasach dróg gminnych - dz. nr 24; 25/5; 10 obręb Potęgowo oraz działka nr 75 obręb Skorowo Nowe. Projektowane włączenie do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej - przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Skórowo działka nr 56, która tłoczy ścieki do oczyszczalni w Potęgowie. 

- termin wykonania – do 18.10.2021

- wartość usługi – 36.777,00 zł

 

2)      „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie”

Zakresem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4.300 mb. Planowany zakres inwestycji dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek. Planowany przebieg sieci dotyczy zabudowanej części miejscowości Dąbrówno w obrębie drogi powiatowej działki nr 132 i 231 obręb Grąbkowo (włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w okolicy działki nr 51/2 obręb Grąbkowo).  Następnie projektowana sieć przebiegać ma w obrębie drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówno dz. nr 40 i działka nr 108 – droga gminna  obręb Dąbrówno.  

- termin wykonania – do 18.12.2021

- wartość usługi – 78.597,00 zł.

 

Opracowania mają się zakończyć uzyskaniem pozwoleń na budowę.

 

K.Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.