Name-day: Adriana, Natalii and Jerzego
27 July 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Podpisanie umowy na rozbudowę sieci wod-kan na ul. Darżyńskiej w Potęgowie

08.04.2021

W dniu 8 kwietnia 2021 Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin w obecności pani Skarbnik Ewy Walitów podpisał umowę na wykonanie robót: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi – ul. Darżyńska w Potęgowie. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Hydrauliczne pana Marka Pobłockiego z miejscowości Lisie Jamy.

Zakresem zamówienia jest:

- rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 325 mb i średnicy 110 mm wraz z 2 hydrantami p.poż., wykonanej z rur PE 100 SDR 17  od miejsca włączenia w okolicy skrzyżowania ul. Szerokiej i ul. Darżyńskiej dz. nr 270/46 obręb Potęgowo i zakończenia w okolicy  studni kanalizacji sanitarnej S25.

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości ok. 305 mb i średnicy 200 mm na odcinku od S16 do S25 - zgodnie z projektem wykonawczym kanalizacji sanitarnej.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej.

Projektowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa zlokalizowana jest w  miejscowości Potęgowo działki nr 275 i  nr 219 obręb Potęgowo oraz działka  nr 344/1 w obrębie Darżyno.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Potęgowie od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej 1179G”, I etap inwestycji został zakończony w 2020 roku.

Realizacja przedmiotowego zadania jest powiązana z prowadzoną jednocześnie dużą inwestycją gminną: „Budowa budynku przedszkola i żłobka  w Potęgowie”, na terenie sąsiedniej działki nr 217, tj. w sąsiedztwie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej musi być skoordynowana z budową budynku przedszkola i żłobka.

 Koszt rozbudowy sieci wynosi 146.000,00 zł. Termin wykonania – do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór inwestorski sprawowany jest przez inspektora Juliusza Bernata, koszt nadzoru 3.444,00 zł.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.