Name-day: Blanki, Edmunda and Natalii
01 December 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 31 maja termin II raty opłaty

25.05.2021

31 maja 2021 roku upływa termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Urząd Gminy Potęgowo przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Potęgowo, że 31 maja 2021r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu – Bank Spółdzielczy Ustka
11 9315 0004 0010 8184 2000 0010 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września) - dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie  (bądź niedokonanie odpowiednio powiększonej opłaty w dodatkowym 30-dniowym terminie) skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia.

W celu potwierdzenia wysokości II raty należy kontaktować się z Panią Anna Moczulską, pok. nr 4, tel. 59 8 41 69 49.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...

Zakończona budowa wiaty w miejscowości Węgierskie

Zakończona przebudowa drogi w Nowej Dąbrowie

Podsumowanie konkursu plastycznego pn. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

XXXVII sesja Rady Gminy Potęgowo