Name-day: Marty, Konstantego and Olafa
29 July 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Opieka wytchnieniowa i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

25.05.2021

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 16.983 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” oraz całkowite wsparcie finansowe w wysokości 16.702,50 zł na realizację programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” zakłada się wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy w formie  usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. „Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu zyskają czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Opieka wytchnieniowa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. W formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej wsparciem zostanie objętych 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, w  wymiarze 185 godzin każdy (w okresie realizacji programu). Usługa  opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez usługi asystenta. Program ma także ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz stymulować osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności, przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. przez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. Wsparciem zostanie objęta 1 osoba z niepełnosprawnością, przez okres 6 miesięcy, w wymiarze 60 godzin miesięcznie. 

Osoby zainteresowane takimi formami pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59 811 51 14.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie