Name-day: Marty, Konstantego and Olafa
29 July 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zmiana cen wody i ścieków - komunikat ZUP Z.B. w Potęgowie

17.06.2021

INFORMACJA W SPRAWIE NOWEJ TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE
W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POTĘGOWO OBOWIĄZUJĄCEJ OD 17 CZERWCA 2021 ROKU.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak GD.RZT.70.184.225.2021/D.DW z dnia 19.05.2021r., z dniem 17 czerwca 2021r. wejdzie w życie Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Potęgowo obowiązująca na okres trzech lat.

Treść taryfy dostępna jest na stronie Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie www.zuppotegowo.pl.

Zgodnie z zatwierdzoną Taryfą, ceny i stawki opłat skalkulowano odrębnie na pierwszy, drugi i trzeci rok obowiązywania Taryfy na podstawie planowanych kosztów usług wodociągowo-kanalizacyjnych.  Ponadto w Taryfie ujęto opłaty podwyższone
za  przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Zestawienie cen i opłat za usługi zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Potęgowo:

 

Cena obowiązująca do dnia 16.06.2021r.

Od 17.06.2021r.  do 16.06.2022r.

Od 17.06.2022r. do 16.06.2023r.

Od 17.06.2023r. do 16.06.2024r.

Cena  za 1 m3 wody

2,84 zł brutto

3,02 zł brutto

3,11 zł brutto

3,11 zł brutto

Cena za 1 m3 ścieków

5,00 zł brutto

5,40 zł brutto

5,40 zł  brutto

5,40 zł brutto

 

Opłata abonamentowa gospodarstwa domowe

Cena obowiązująca do dnia 16.06.2021r.

Od 17.06.2021r. do 16.06.2022r.

Od 17.06.2022r. do 16.06.2023r.

Od 17.06.2023r. do 16.06.2024r.

odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza

3,46 zł brutto

3,18 zł brutto

 

3,38 zł brutto

 

3,26 zł brutto

odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody

3,21 zł brutto

2,72 zł brutto

 

2,94 zł brutto

 

2,86 zł brutto

Opłata abonamentowa pozostali odbiorcy

Cena obowiązująca do dnia 16.06.2021r.

Od 17.06.2021r. do 16.06.2022r.

Od 17.06.2022r. do 16.06.2023r.

Od 17.06.2023r. do 16.06.2024r.

odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza

4,51 zł brutto

3,79 zł brutto

 

4,05 zł brutto

 

3,86 zł brutto

odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody

3,77 zł brutto

3,26 zł brutto

 

3,52 zł brutto

 

3,42 zł brutto

 Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych oraz mieszaniny ścieków przemysłowych z ściekami bytowymi do urządzeń kanalizacyjnych.

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczeń

jednostka

Wartość dopuszczalna

Stawka jednostkowa za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych

 I Grupa

1

BZT

mgO2/l

700

1,64 zł/kg

2

ChZT

mgO2/l

1400

1,72 zł/kg

3

Zawiesina ogólna

mg/l

500

1,64 zł/kg

4

Fosfor ogólny

mg/l

15

1,66 zł/kg

5

Azot ogólny

mg/l

100

1,72 zł/kg

II Grupa

6

Odczyn pH

- przekroczenie wskaźnika pH do 0,5 *

- przekroczenie wskaźnika pH od 0,5 do 1,5 *

- przekroczenie wskaźnika pH od 1,5 do 2,5 *

- Przekroczenie wskaźnika pH o więcej niż 2,5  *

* - przekroczenie wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości

 

6,5 – 9,5

 

1,40 zł/m3

 

3,50 zł/m3

 

6,98 zł/m3

 

13,53zł/m3

 

III Grupa

7

Rtęć (Hg)

mg Hg/l

0,06

1220,94

8

Kadm (Cd)

mg Cd/l

0,4

1220,94

9

OWO

mg C/l

600

16,77

10

Azot amonowy

mg NNH4/l

100 / 200*

27,90

11

Chlorki

mg Cl/l

1000

5,17

12

Siarczany

mg SO4/l

500

5,17

13

Azot azotynowy

mg/l

0,2

27,90

14

Ołów (Pb)

mg Pb/l

1

915,37

15

Nikiel (Ni)

mh Ni/l

1

915,37

16

Cynk (Zn)

mg Zn/l

5

732,59

15

Miedź (Cu)

mg Cu/l

1

915,37

16

Chrom (Cr+6)

mg Cr/l

0,2

915,37

17

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

732,59

18

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze)

mg/l

100

488,36

19

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

mg/l

15

488,36

*dopuszczalna wartość średniodobowa dla ścieków odprowadzanych do oczyszczalni o RLM ≥ 5000.

Elwira Szewczyk – Dyrektor ZUP Potęgowo

 

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie