Name-day: Blanki, Edmunda and Natalii
01 December 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

09.08.2021

Urząd Gminy Potęgowo stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r., (Dz.U.2021.47) uczestniczy w ww. kwalifikacji na terenie Województwa Pomorskiego, która zostanie przeprowadzona w dniach od 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwane do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską i Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Słupsku w roku 2021 poprzez Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego oraz wezwanie imienne.

Kwalifikacja wojskowa obejmująca teren Gminy Potęgowo zostanie przeprowadzona w terminie:

  • dla mężczyzn od 12 października do 13 października 2021r. w godzinach: 07.00 – 13.00;
  • dla kobiet  28 października 2021r. w godzinach: 07.00 – 13.00;

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegają:

1.       Mężczyźni urodzeni w 2002r.;

2.       Mężczyźni urodzeni w latach 1997÷2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.       Osoby urodzone w latach 2000÷2001, które:

-        zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-        zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4.       Kobiety urodzone w latach 1997÷2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017.944)

5.       Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do pobrania: 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...

Zakończona budowa wiaty w miejscowości Węgierskie

Zakończona przebudowa drogi w Nowej Dąbrowie

Podsumowanie konkursu plastycznego pn. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

XXXVII sesja Rady Gminy Potęgowo