Name-day: Eweliny, Jana and Pawła
26 May 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Modernizacja budynku wielorodzinnego w Potęgowie ul. Wiejska

14.09.2021

W dniu 13 września 2021 r. dokonano odbioru  zadania „Modernizacja budynku wielorodzinnego w Potęgowie polegająca na wykonaniu usprawnień (door-to-door)”, ul. Wiejska 16

Zakres zamówienia obejmował:

  1. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej dostępności architektonicznej budynku wielorodzinnego. Budynek wielorodzinny, w którym znajdują się lokale socjalne i w których zamieszkują osoby z ograniczoną mobilnością wymagał dostosowania.
  2. Zakup i montaż domofonu do budynku wielorodzinnego (socjalnego); drzwi ułatwiające wejście do budynku.
  3. Zakup i montaż urządzeń i elementów aranżacji ułatwiających komunikację w budynku wielorodzinnym (socjalnym): wprowadzenie elementów aranżacji i oznakowania części wspólnych ułatwiających komunikację (w tym pochwytów), wprowadzenie czytelnych napisów informacyjnych umieszczonych na drzwiach wejściowych lub obok drzwi, oznakowanie kontrastami pierwszych
    i ostatnich stopni.

Wykonawcą zadania był Pan Marcin Wirkus, Usługi Montażowo-Serwisowe z Żukówka, z którym umowa została podpisana w dniu 29 lipca 2021r. Koszt wykonania prac wyniósł 23.496,03 zł.

 

Usprawnienia w budynku wielorodzinnym  przy ulicy Wiejskiej, zostały wykonane zgodnie z wnioskiem grantowym w ramach konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt Gminy Potęgowo w ramach ww. konkursu nosi tytuł. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Potęgowo” i realizowany jest od 02.11.2020 do 30.09.2022.

Głównym założeniem projektu grantowego jest świadczenie bezpłatnej usługi transportowej dla osób z terenu Gminy Potęgowo, wymagających wsparcia w zakresie mobilności poprzez zakup specjalistycznego samochodu w celu świadczenia usługi indywidualnego transportu osób, obejmującej pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, dzięki pomocy kierowcy i asystenta (zatrudnionych do realizacji projektu), przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.  Projekt zakładał również wykonanie usprawnień w wielorodzinnym budynku mieszkalnym  (lokale socjalne – zamieszkiwane także przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami), w częściach wspólnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Całkowita wartość projektu   - 422 437,00 zł.

AW, MM

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozpoczynamy realizację nowych zadań wodno - kanalizacyjnych

Gminny żłobek i przedszkole w Potęgowie już otwarte

XLV sesja Rady Gminy Potęgowo

Budowa swietlicy w Głuszynie - podpisana umowa

XLIV sesja Rady Gminy Potęgowo