Name-day: Wiktora, Ingi and Ignacego
28 May 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXXVI sesja Rady Gminy Potęgowo

28.09.2021

W dniu 28 września 2021 r. odbyła się XXXVI  sesja Rady Gminy Potęgowo. Sesję otworzył Przewodniczący rady Gminy Waldemar Zientarski. Po przyjęciu spraw porządkowych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

Następnym punktem programu było przedstawienie przez panią Skarbnik Dorotę Majchrzak informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Potęgowo za I półrocze 2021 roku.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie przyznania diet sołtysom.
 2. w sprawie udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej działającym na terenie Gminy Potęgowo.
 3. W sprawie zmiany uchwały Uchwały nr XXVIII/261/2020 Rady Gminy Potęgowo w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021.
 4.  w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Potęgowo, a Miastem i Gminą Wasilków.
 5. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo-Gminny”.
 6.  w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo – gminnego pod nazwą „Słupski Związek Powiatowo – Gminny”.
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 8. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycie nieruchomości gruntowych.
 9. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2021 rok.
 10. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021 – 2036.
 11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 35 i 36 zlokalizowanych w miejscowości Potęgowo pomiędzy ulicą Lawendową a torami kolejowymi.

Tuż przed sesją, na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy gościli Starosta Powiatu Słupskiego Paweł Lisowski wraz z Członkiem Zarządu i Radnym Powiatowym Marcinem Kowalczykiem. Powodem tych odwiedzin było przede wszystkim podjęcie uchwały o utworzeniu „Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, w skład którego weszło 11 jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Słupskiego. Utworzenie takiego Związku ma na celu zwiększenie możliwości w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. ze środków Polskiego Ładu. Związek ma osobowość prawną, a zasady jego funkcjonowania określone są w Statucie. Goście odpowiadali również na pytania radnych dotyczące inwestycji na drogach powiatowych w naszej Gminie oraz transportu publicznego.

Ważnym wydarzeniem obrad było też podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Potęgowo a Miastem i Gminą Wasilków. Wasilków to jedna z najstarszych miejscowości na Podlasiu, miasto położone w aglomeracji białostockiej niedaleko granicy z Białorusią. Gmina liczy 18 tys. mieszkańców i ma bogatą historię oraz kulturę. Liczymy na owocną współpracę z kolejną gminą w Polsce w zakresie podejmowania wspólnych działań, wizyt studyjnych, wymiany wakacyjnej dzieci i młodzieży, uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach kulturalnych. W dniach 17-19 września gościliśmy 4-sobową delegację z Gminy Wasilków z Burmistrzem Adrianem Łuckiewiczem na czele.

Podjęto tez uchwałę o zmianach w budżecie. I tak oto do realizacji wchodzi nowe zadania związane z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej w Skórowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz utworzeniem miejsc postojowych. Niebawem nastąpi realizacja zadania.

Po podjęciu wszystkich uchwał radni i goście tradycyjnie zgłaszali wnioski. na tym sesję zakończono.

 

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Potęgowie

Infrastruktura kajakowa na rzece Łupawa

Rozpoczynamy realizację nowych zadań wodno - kanalizacyjnych

Gminny żłobek i przedszkole w Potęgowie już otwarte

XLV sesja Rady Gminy Potęgowo