Name-day: Iwony, Piotra and Mikołaja
19 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

W grudniu dokonano komisyjnego końcowego odbioru robót:  Modernizacja boisk w ramach projektu Społeczni do Potęgi w Gminie Potęgowo w miejscowości Grąbkowo i Skórowo.

 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z dnia 30.08.2021r.

Wykonawcą była firma: PERFEKTO-BRUK Marcin Żynis, ul. Orląt Lwowskich 7/34, 76-200 Słupsk

Wykonano następujący zakres prac:

Boisko w miejscowości Grąbkowo o pow. ok. 2400m2, dz. nr 122/1

- rekultywacja terenu i zasiane trawy

- zakup i montaż 2 ławek

- zakup i montaż 2 bramek

Boisko w miejscowości Skórowo o pow. ok. 1060m2, dz. nr 73/2

- rekultywacja terenu i zasiane trawy

- usunięcie krawężników

- zakup i montaż 2 ławek

- demontaż 2 bramek i montaż 1 bramki do koszykówki

Całkowity koszt zamówienia: 49.600,00 zł netto, 61.008,00 zł brutto

 Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania pn.: „Społeczni do Potęgi”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

 

 

W niedługim czasie zdecydowano też o  konieczności wykonania zadania polegającego na Modernizacji boiska przy SP w Skórowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i miejscami postojowymi”, gmina Potęgowo.

Na podstawie umowy z dnia 14.10.2021r. z Wykonawcą: PERFEKTO-BRUK Marcin Żynis, ul. Orląt Lwowskich 7/34, 76-200 Słupsk przeprowadzono następujący zakres prac:

  1. Przebudowa kanalizacji deszczowej

- likwidacja studzienki – szt. 1

- przepięcie sieci od kratki ściekowej w drodze do istniejącej studzienki z rur PCV fi 200wraz z regulacją włazu

- przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o długości 65mb z rur PVC fi 200

  1. Przebudowa istniejącego chodnika na odcinku 22mb

- demontaż/montaż istniejącego chodnika o szerokości 1,5 mb z kostki betonowej

- demontaż/montaż krawężnika drogowego wraz z obciążnikiem – najazdowy

- demontaż/montaż obrzeża

w/w materiały z demontażu do dalszego wykorzystania

- uzupełnić nawierzchnie drogi przylegającej do chodnika w pasie 22mb x 0,5 mb

  1. Przebudowa części boiska z utworzeniem miejsc parkingowych (8szt.)

- demontaż ogrodzenia 22mb x 1,5 mb wraz z cokołem betonowym

- demontaż piłkochwytów w 22 mb x 4 mb

- usunięcie pnia

- wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz
z podbudową

- montaż krawężnika najazdowego 20 mb

- montaż krawężnika drogowego (zakończenie parkingu) 20 mb

- zamknięcie parkingu ogrodzeniem panelowym o dł. 22 mb +6 mb 0 wys. 1,5 mb

- montaż piłkochwytów na dł. 22 mb i wys. 4mb

Całkowity koszt zamówienia wyniósł 121.317,71 zł netto, 149.220,78 zł brutto.

M.Machnikowska

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...