Name-day: Wandy, Tymoteusza and Pauliny
26 January 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Od 1 stycznia nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

28.12.2021

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 roku rozpoczyna się nowy nabór wniosków dotyczących dofinansowania wymiany źródła ciepła.

Formularz wniosku jest dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej www.potegowo.pl/dotacje-ekologiczne lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Potęgowo.

Dotacja jest udzielana wyłącznie na zakup nowego źródła ciepła, spełniającego normy i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski. Warunkiem niezbędnym jest likwidacja wszystkich dotychczasowych nie ekologicznych źródeł  ciepła w lokalu/budynku objętym dofinansowaniem. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na daną nieruchomość i nie obejmuje nieruchomości, w których źródło ciepła będzie instalowane po raz pierwszy. Jeśli istnieją możliwości techniczne podłączenia się do sieci ciepłowniczej, to dotacja zostanie udzielona jedynie na zakup węzła cieplnego.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. Z dokładnym regulaminem dotyczącym dofinansowania można się zapoznać klikając w link: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1209/oryginal/akt.pdf

Wnioski o udzielenie dotacji można złożyć od dnia 1 stycznia 2022 roku drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP oraz od dnia 3 stycznia 2022 roku osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo – pokój numer 15. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, konieczne jest dołączenie druku wniosku (pobranego ze strony https://potegowo.pl/sites/default/files/wniosek-_wymiana_zrodla_ciepla.pdf) wraz
z załącznikami w formie elektronicznej (skany dokumentów z wymaganymi podpisami). Wszystkie wnioski złożone przed dniem 1 stycznia 2022 roku oraz wysłane pocztą elektroniczną typu e-mail w postaci skanu nie będą rozpatrywane! Nabór potrwa do 31 sierpnia 2022 roku.

 Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 59-845-49-87.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Potęgowo FLOREK 2021

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

Potęga Przedszkolaka - trwa realizacja projektu

Gmina ma uchwalony budżet na rok 2022 – relacja z XL sesji...

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...