Name-day: Justyny, Marii and Mateusza
07 October 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zmiany w rozliczeniach za usługi wodociągowo-kanalizacyjne

Zmiany w rozliczeniach za usługi wodociągowo-kanalizacyjne - kran z wodą
04.03.2022

W miesiącu lutym 2022r. Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie wprowadził zmiany w rozliczeniach za usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Dotychczasowy system rozliczeń zaliczkowych zmieniony został na system rozliczeń rzeczywistych. W wyniku dokonanej zmiany Odbiorcy usług otrzymali w lutym br. faktury z niskimi kwotami do zapłaty bądź też z informacją o nadpłacie. Rozliczenie dotyczyło miesiąca stycznia. Kolejny miesięczny okres obrachunkowy (za miesiąc luty) rozliczony zostanie na początku miesiąca marca br.

W poprzednio obowiązującym systemie zaliczkowym pracownicy Zakładu dokonywali odczytu wodomierza na koniec każdego kwartału. Począwszy od miesiąca stycznia 2022r. każdy Odbiorca rozliczany na podstawie odczytu wodomierza (z wyjątkiem Odbiorców, których nieruchomości opomiarowane są za pomocą wodomierzy z odczytem radiowym), powinien podawać  stan wodomierza na koniec miesiąca, najpóźniej do drugiego dnia kolejnego miesiąca. Pozwoli to na rozliczenie rzeczywistego zużycia mediów, bez konieczności naliczania zaliczek.Na podstawie przekazanej informacji wystawiona zostanie faktura i dostarczona Odbiorcy w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku gdy Odbiorca usług nie poda stanu wodomierza, system automatycznie naliczy średnie zużycie.

Weryfikacja (fizyczny odczyt) prawidłowości podawanych stanów wodomierza przeprowadzana będzie przez pracownika Zakładu dwa razy w roku, tj. na dzień zmiany cen wody i ścieków oraz na koniec roku kalendarzowego.  

Podawanie informacji o aktualnym stanie wodomierza możliwe jest telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail), osobiście oraz za pomocą platformy internetowej eBOK. Zachęcamy do korzystania z platfory eBOK, która umożliwia bieżące śledzenie rozliczeń Odbiorcy za usługi dostawy wody i odbioru ścieków (faktury, terminy płatności, kontrola wpłat, zaległości, aktualne saldo, stany wodomierzy, możliwość samodzielnego wpisywania stanu wodomierza, informacje o zmianach cen wody i ścieków, korespondencja).

W ramach wprowadzonych zmian nie uległa zmianie cena wody i ścieków. Obowiązujące stawki wprowadzone na mocy  „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Potęgowo” zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak GD.RZT.70.184.225.2021/D.DW z dnia 19.05.2021r., obowiązują od dnia 17 czerwca 2021r. do dnia 16.06.2022r. Treść taryfy dostępna jest na stronie Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie www.zuppotegowo.pl.

Elwira Szewczyk – Dyrektor ZUP Potęgowo

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Oświatowe spotkanie w Przedszkolu w Potęgowie

Podpisana umowa na modernizację drogi w Skórowie

Prace modernizacyjne w SP Łupawa

Prace modernizacyjne w SP Potęgowo

Przebudowa drogi gminnej rzechcino - Nieckowo. Podpisana...