Name-day: Blanki, Edmunda and Natalii
01 December 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Od 1 lipca 2022 r. zmiana stawek za odpady

Odpady na wysypisku
05.05.2022

28 kwietnia 2022 r. Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę Nr XLV/440/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik.

Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 lipca 2022r. i wynoszą:

  • 26,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
  • 22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
    w przypadku posiadania kompostownika (dotyczy zabudowy jednorodzinnej)
  • stawka opłaty podwyższonej dla osób, które nie będą przestrzegały zasad segregacji odpadów będzie wynosić trzykrotność stawki podstawowej, tj. 78,00 zł od mieszkańca

W celu zachęcenia mieszkańców do kompostowania odpadów na terenie swojej posesji, została zwiększona ulga w opłacie za odpady w wysokości 4 zł miesięcznie od osoby. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy zabudowy jednorodzinnej.

Na wzrost wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ma wpływ wiele czynników, głównie: wysoka inflacja, wzrost płac, cen paliw, prądu, wzrost kosztów odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. Istotny jest też stały wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych.

System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być systemem samobilansującym się wobec czego stawki opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalone w takiej wysokości, aby dochody pokryły wydatki. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami nie zasilają w żaden sposób innych zadań w budżecie gminy. Gmina nie może na tym systemie zarabiać.

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. Numer rachunku oraz termin uiszczania opłat nie ulegają zmianie.           

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie