Name-day: Błażeja, Przemysła and Fryderyka
29 November 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Rozpoczynamy realizację nowych zadań wodno - kanalizacyjnych

20.05.2022

W dniu 20 maja 2022 Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie dużego zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko. Jest to drugie z zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Skarbnik Gminy Potęgowo Dorota Majchrzak, pracownicy Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Wykonawcą zadania jest firma pana Marka Wenty Usługi Wodno – Kanalizacyjne i C.O. z Mikorowa, który wyłoniony został po przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym.

Zakres zamówienia jest następujący:

Zadanie I- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz  z przyłączami kanalizacyjnymi w Dąbrównie”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi. Planowany zakres inwestycji dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek. Planowany przebieg sieci dotyczy zabudowanej części miejscowości Dąbrówno w obrębie drogi powiatowej działki nr 132 i 231 obręb Grąbkowo (włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w okolicy działki nr 51/2 obręb Grąbkowo). Następnie projektowana sieć przebiegać będzie w obrębie drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówno dz. nr 40, oraz działek gminnych nr 108, 161/3, 157 – drogi gminne obręb Dąbrówno. 

Zakres prac obejmuje wykonanie:

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

 • • rury z polietylenu PE-HD100 SDR17 PN10 RC dwuwarstwowe koloru czarnego o średnicy

De 110/6,6mm i długości L=3027,80 m,

 • • przepompownia ścieków z kręgów betonowych beton C35/45 o średnicy Dn1500 mm h=3,1 m, z przyłączem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przepompowni
 • • przepompownia ścieków z kręgów betonowych beton C35/45 o średnicy Dn1500 mm h=5,5 m, z przyłączem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przepompowni
 • • studnie betonowe Dn1200mm z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi – 3 szt.,
 • • studnie rozprężne betonowe Dn1200mm – 2 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • • rury z polichlorku winylu PCV o średnicy De200/5,9 mm SN8 ścianka lita i długości

L=3134,30 m,

 • • studnie rewizyjne z PCV o średnicy De400 mm z włazem żeliwnym klasy D-400 osadzonym na rurze teleskopowej z pierścieniem odciążającym – 102 szt.,
 • • studnie rewizyjne betonowe i średnicy Dn1000mm i Dn1200mm z żelbetową płytą nastudzienną z włazem żeliwnym klasy D-400 z pierścieniem odciążającym – 2 szt.,

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

 • • rury z polichlorku winylu PCV o średnicy De160/4,7 mm SN8 ścianka lita i długości L=360,40 m, w ilości 54 szt.
 • • rury z polietylenu PE-HD100 SDR11 PN16 koloru czarnego o średnicy De 40/3,7mm i długości L=23,40 m. w ilości 2 szt.

Zadanie II- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Potęgowie”

Zakresem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Sieć budowana jest na potrzeby odbioru ścieków z istniejącej oraz planowanej zabudowy zlokalizowanej w północnej części miejscowości Potęgowo na działkach nr 5, 39, 29, 22/11, 37/11, 37/9, 24, 13, 10 obręb Potęgowo oraz działki  nr 56, 75 obręb Skórowo Nowe. Wszystkie działki objęte inwestycją stanowią pasy drogowe w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

 • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10RC De 110/6,6 mm, długości 1418,15 m
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN 8, ścianka lita, De 200/5,9 mm, długości 39,20 m
 • przecisk pod pasem drogowym w obrębie drogi powiatowej, rura osłonowa stal DN 300,  długości 15,30 m
 • przewiert sterowany pod pasem drogowym w obrębie drogi powiatowej, rura osłonowa stal DN 150, długość 11,50 m
 • studnie PVC 400 z włazem D400, szt. 1
 • studnie betonowe DN 1200 z zaworem odpowietrzającym DN 80, kpl. 2
 • montaż 1 kpl. przepompowni ścieków DN 1500 z betonu C35/45,  z przyłączami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu przepompowni

Zadanie III- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malczkówko”

Zakresem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości 1070,30 m z rur PE 90
do miejscowości Malczkówko, w gminie Potęgowo wraz z nadziemnymi hydrantami
p. pożarowymi DN80 (3 szt.) i przyłączami z rur PE 32 mm o łącznej długości 73,70m   
(15 sztuk), od istniejącego wodociągu (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 211 z działką gminną nr 33/37, obręb Karżnica) do miejscowości Malczkówko zlokalizowana przy drodze gminnej działka nr 18 obręb Malczkówko, w celu zaopatrzenia w wodę domów mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz celów przeciwpożarowych w/w miejscowości.

Inwestycje te, szczególnie w miejscowościach Dąbrówno i Malczkówko są długo wyczekiwane przez mieszkańców.

Termin wykonania robót został określony do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Koszt inwestycji wynosi: 4.497.498,00 zł, w tym:

- kanalizacja sanitarna w Dąbrównie – 3.221.120,00 zł

- kanalizacja sanitarna w Potęgowie – 750.945,00 zł

- wodociąg w Malczkówku – 525.433,00 zł

Dofinansowanie z Programu „Polski Ład” wynosi 95% kosztów, tj. 4.272,623,10 zł.

W tym samym dniu podpisana też została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w/w zadań. Zamówienie zostało udzielone panu Krzysztofowi Chwaliszowi z Koszalina, prowadzącemu biuro pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe UNO. Koszt usługi wynosi 68.880,00 zł.

K. Kozioł

                          

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie