Name-day: Iwony, Piotra and Mikołaja
19 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Infrastruktura kajakowa na rzece Łupawa

Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa w Gminie Potęgowo” w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Wykonawcą projektu i robót było Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji ANKRA-BIS Małgorzata Trojańska z Rzepnicy; wartość umowy wyniosła 369.317,03 zł brutto, umowa z dnia 31.07.2020 r.  Nadzór inwestorski sprawował Arkadiusz Gołębiewski, prowadzący firmę AG Logistic ze Słupska; wartość usługi 7.995,00 zł.

Wykonano następujący zakres robót:

1)     Budowa przenoski wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego w Poganicach: zaprojektowano i wykonano dwa pomosty (przenoski) przed i za elektrownią z konstrukcji stalowo-drewnianej o długości 6m i szerokości 2m, schody terenowe z drewna sosnowego
o szerokości 150cm, utwardzono skarpy kiszką faszynową, zamontowano tablicę informacyjno-promocyjną, tablicę z oznakowaniem początku i końca przenoski, tablicę z regulaminem korzystania z infrastruktury kajakowej, kosz na odpady, ogrodzenie panelowe o wysokości 1,5m i długości 30mb.

2)     Budowa drogi do istniejącej przystani kajakowej – miejsca wodowania lub podejmowania kajaków i placu rekreacyjnego w Łupawie: zaprojektowano i wykonano drogi dojazdowe do istniejącej przystani kajakowej: nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 540m2 oraz nawierzchnia z ekokraty o pow. 180m2, pomost
z konstrukcji stalowo-drewnianej o długości 6m i szerokości 2m do wyjścia kajakarzy na brzeg oraz do wodowania kajaków, utwardzono skarpę kiszką faszynową, zamontowano kosz na odpady, tablicę informacyjno-promocyjną, tablicę oznakowania wodnego, tablicę oznakowania drogowego, tablicę z regulaminem korzystania z infrastruktury kajakowej.

3)     Budowa przenoski wraz z oznakowaniem przy elektrowni w Łupawie: zaprojektowano i wykonano dwa pomosty (przenoski) przed i za elektrownią z konstrukcji stalowo-drewnianej o długości 6m i szerokości 2m, utwardzono skarpę kiszką faszynową, zamontowano tablicę informacyjno-promocyjną, tablicę z oznakowaniem początku i końca przenoski, tablicę z regulaminem korzystania z infrastruktury kajakowej, kosz na odpady.

4)     Łupawskie Megality: wykonanie i zamontowanie znaku wodnego informującego o atrakcji turystycznej „Łupawskie Megality” .

Wykonanie zaplanowane zostało do 30.09.2021r. jednakże ze względu na utrudnienia związane ze stanem epidemii, przedłużono realizację do 31.03.2022. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014-2020. Zadanie dofinansowane w ramach Działania 8.4. wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO. Wysokość dofinansowania wynosi 349.225,05 zł.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie szlaku wodnego na rzece Łupawa dla turystyki kajakowej. Projekt przyczyni się do powstania silnej i regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych, wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego.

Zostaną jeszcze podjęte działania promocyjne produktu turystycznego poprzez m.in. reklamę prasową, radiową, internetową, publikacje, przewodniki, mapy turystyczne, gadżety reklamowe i inne. Na promocję zaplanowano kwotę 54.000,00 zł.

K. Kozioł, M. Machnikowska

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...