Name-day: Iwony, Piotra and Mikołaja
19 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Potęgowie

Zadanie rozpoczęte w styczniu 2021 r., zakończone w kwietniu 2022 r.

W dniu 15 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na realizację zadania: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Potęgowie”.

Wykonawcą zadania było konsorcjum dwóch firm, z których liderem była Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. sp.k. z Gdańska, Prezes Zarządu Tomasz Balcerowski.

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola dla 75 dzieci z 2-oddziałowym żłobkiem dla 50 dzieci. Zamówienie objęło opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie kompletu uzgodnień oraz warunków technicznych, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie budynku wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Lokalizacja obiektu: Potęgowo, działka nr 217 obręb Potęgowo, w sąsiedztwie powstałego w 2018 roku kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 12.04.2021. 30 czerwca 2022 r. odbyła się na fundamentach obiektu uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku Przedszkola i Żłobka w Potęgowie.

Jest to nowoczesny obiekt w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, zapewniający wysoką energooszczędność obiektu, 1 – kondygnacyjny o wys. 4 m, niepodpiwniczony, z dachem płaskim. Budynek został wyposażony w panele fotowoltaiczne o mocy 49,84 kW, 112 szt. paneli.  Zapewniono również podłączenie obiektu do ekologicznej sieci ciepłowniczej, która powstała w roku 2020, ze źródłem ciepła w Elektrowni Biogazowej w Darżynie. W tym celu został zainstalowany węzeł cieplny. Gmina, na realizację  inwestycji „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”, otrzymała dofinansowanie w ramach działania 10.4 „Redukcja emisji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a zadanie to było kilkukrotnie nagrodzone.

Kompleks przewidziany jest dla 125 dzieci w tym:

- przedszkole – 3 oddziały dla 75 dzieci

- żłobek – 2 oddziały dla 50 dzieci.

Oddziałowa cześć przedszkolna i żłobkowa są funkcjonalnie rozdzielone, pozostałe funkcje (administracyjna, techniczna, blok kuchenny) są  współdzielone. Każda sala dydaktyczna ma w swoim obszarze funkcjonalnym szatnię, toalety, pomieszczenie do składowania leżaków itp oraz własne wyjście na taras i place zabaw. Zapewniono gabinety dla pedagoga, logopedy i pielęgniarki. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, wprowadzono wiele udogodnień związanych z bezpieczeństwem dzieci.

 Powierzchnia użytkowa wynosi 1038,51 m2

 Został również zagospodarowany teren i wyposażony w trzy place zabaw dostosowane do wieku dzieci, alejki spacerowe, ogródek i chodniki oraz parking. Zapewniono całonocne ledowe. Wykonano przyłącza wod-kan oraz zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej z ogrodami deszczowymi.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane roboty.

Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z dwóch źródeł:

- część żłobkowa – dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021: kwota 1.320.000,00 zł;

- część przedszkolna – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; projekt „Potęga Przedszkolaka”: 277.500 zł (na wyposażenie placów zabaw, wyposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i meble)

Pierwotnie wyznaczony termin zakończenia inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznaczony był na dzień: 30.11.2021. Powodem zmian terminu realizacji przedmiotu umowy były okoliczności związane ze stanem pandemii. Odbioru robót dokonano w dniu 28.04.2022.

 Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 12.04.2022

 Wartość inwestycji – robót budowlanych wyniosła 7.937.285,46 zł. Jest to jedna z najdroższych inwestycji w naszej Gminie.

 Budynek wyposażono w meble i niezbędne sprzęty na kwotę 240.000,00 zł.

 Nadzór inwestorski sprawowany był przez zespół inspektorów pod kierownictwem Radosława Posmykiewicza z Kobylnicy, prowadzącego Obsługę Inwestycji Budowlanych. Wartość nadzoru 202.275,00 zł.

K. Kozioł

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...