Name-day: Amelii, Anieli and Leonarda
30 March 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

18.01.2023

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości w/w odpadów znajdujących się na terenie gminy.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy Gmina Potęgowo spełnia wymogi oraz kryteria ustalone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do ubiegania się o dofinansowanie z ww. programu.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Potęgowo, którzy posiadają odpady typu:

  • folia rolnicza,
  • siatka i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • Big Bagi,

proszeni są o wypełnienie formularza i złożenie go do dnia 31 stycznia 2023 rw sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5.

W ramach dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę (koszt transportu od rolnika jest kosztem niekwalifikowanym) oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W przypadku nieotrzymania dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 845 49 97.

Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej www.potegowo.pl oraz w pok. 30. 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie