Name-day: Jarosława, Konrada and Bartosza
21 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LXVI sesja Rady Gminy Potęgowo

29.08.2023

W dniu 28 sierpnia 2023 r. odbyła się LXVI sesja Rady Gminy Potęgowo.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Zientarskiego i przyjęciu spraw regulaminowych, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej.

Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Gierke zaprezentowała Raport monitorujący realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potęgowo na lata 2016- 2025  za rok 2022.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/417/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 4.10.2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie i nadania jej statutu.
 2. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/80/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Potęgowo za i półrocze.
 3. zmieniającej uchwałę nr LII/500/2022 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2023-2030.
 4. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo.
 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Karżnica, Malczkówko oraz Żochowo, w gminie Potęgowo.
 6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czerwieniec, w gminie Potęgowo.
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rzechcino, w gminie Potęgowo.
 8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 751, 757 i 772 w miejscowości Potęgowo, gmina Potęgowo.
 9. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Spółką Samorządu Województwa Pomorskiego.
 10. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą Zakroczym.
 12. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok.
 13. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2036.

Radni nie podjęli uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy agrofotowoltaicznej w miejscowości Rzechcino, w gminie Potęgowo.

Do budżetu wprowadzono dużo zmian, między innymi dotyczą one nowych zadań inwestycyjnych. Niebawem rozpoczniemy opracowywanie dokumentacji projektowych na budowę wodociągu na ulicy Wiejskiej w Potęgowie, budowę nowych garaży przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie, remont drogi gminnej w Karżnicy, czy też przebudowę boiska w Potęgowie.

Na zakończenie obrad dyrektorzy Szkół w Potęgowie, Łupawie i Skórowie przedstawili stan gotowości placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz pochwalili się przeprowadzonymi w wakacje remontami.

Szczegóły z obrad niebawem w protokole.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa