Name-day: Józefa, Klary and Roberta
17 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zakończona modernizacja szkół w Łupawie i Potęgowie

31.08.2023

Dokonano odbioru końcowego bardzo dużego zadania, jakim była „Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP Potęgowo. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w marcu 2022 r. i było to pierwsze zadanie, na które Gmina Potęgowo otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

 

W sierpniu 2022 r. dokonano odbioru częściowego robót, tj. wszystkich prac zaplanowanych w SP Potęgowo oraz części prac w SP Łupawa.

Roboty w szkole w Potęgowie były związane głównie z przebudową części SP Potęgowo na oddział przedszkolny i dostosowaniem do przepisów ppoż. Dzięki przeprowadzonym robotom wydzielona została z obiektu część przedszkolna, uzyskano 4 pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych. Dzieci mają też odnowione pomieszczenia sanitarne. Wyposażono kuchnię i zmywalnię cateringową w niezbędne urządzenia. Część przedszkola wyposażona jest w instalację wideo-domofonową. Wykonano też roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, utwardzono drogę pożarową. Zamontowano lampy zewnętrzne w nawierzchni dla oświetlenia elewacji w ilości 22 szt. Zainstalowano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu (zew. 15 kamer, wew.18 kamer). Wymienione zostały dwie bramy wjazdowe w istniejącym ogrodzeniu, w tym wyposażono jedną z bram w automatykę zasilania elektrycznego. Poza tym wykonano szereg prac wykończeniowych i towarzyszących przebudowie.

Wartość wykonanych robót w Potęgowie wyniosła ogółem 1.336.416,85 zł, do tego wartość robót zleconych odrębną umową 145.171,70 zł.

 

Zakres robót w szkole w Łupawie był szerszy i kosztowniejszy. Zadanie miało na celu głównie wykonanie termomodernizacji obiektu wraz z robotami i instalacjami niezbędnymi do podniesienia wydajności energetycznej budynku.

Wykonano następujący zakres prac:

-        docieplenie stropodachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego;

-        docieplenie elewacji, wykonanie struktury;

-        wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej;

-        odtworzenie pochylni dla niepełnosprawnych;

-        odtworzenie opaski wokół budynku;

-        przebudowa schodów zewnętrznych wraz z remontem nawierzchni schodów zewnętrznych;

-        roboty wewnętrzne ogólnobudowlane w obrębie kotłowni związane z wymianą instalacji wewnętrznej w ramach termomodernizacji: demontaż dotychczasowego źródła ciepła na węgiel i zamontowanie urządzeń technicznych w kotłowni – kotły na paliwo stałe (pellet), pompa ciepła o mocy grzewczej do 10 kW;

-        przemurowanie, podmurowanie kominów dymowych;

-        wykonanie instalacji odgromowej;

-        wymiana opraw oświetlenia w pomieszczeniach szkoły na ledowe;

-        montaż instalacji paneli fotowoltaicznych – 22 szt. o mocy 10,34 kW;

-        montaż rolet okiennych z napędem ręcznym i elektrycznym w sali gimnastycznej;

-        wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach tj.: korytarze, WC oraz trzy sale na I piętrze i trzy sale na II piętrze;

-        wykonanie kominów wentylacyjnych;

-        wykonanie sufitów podwieszanych;

-        cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej;

-        montaż lamp zewnętrznych montowanych na nawierzchni dla oświetlenia elewacji budynku;

-        wymiana chodnika od strony elewacji północnej;

-        modernizacja monitoringu na terenie przyszkolnym oraz w szkole ( 19 szt. kamer)

-        montaż szklanych daszków nad wejściami;

-        montaż koryt ściekowych betonowych z włączeniem odwodnienia z koryt do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wartość robót wykonanych w SP Łupawa wyniosła 3.552.943,87 zł, do tego roboty zlecone odrębną umową 99.999,95 zł.

 

Ogółem koszt inwestycji w dwóch obiektach na wyniósł 4.889.360,72 zł, w tym dofinansowanie z Programu Polski Ład 3.825.000,00 zł. Wykonanie takiego zakresu prac nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie finansowe.

Wartość robót zleconych odrębnymi umowami wyniosła 245.71,65 zł.

 

Wykonawcą inwestycji była firma pana Artura Chadacza CHADACZ – FLOOR ze Słupska. Bardzo jesteśmy wdzięczni Wykonawcy i jego współpracownikom za profesjonalne wykonanie robót i bardzo dobrze układająca się współpracę. Efekt prac robi wrażenie. Z pewnością nie było łatwe wykonywanie robót w czasie, gdy w szkołach odbywały się zajęcia. Przy okazji prowadzonych modernzacji w obiektach rodziły się inne nieprzewidziane wcześniej problemy, stąd wynikła konieczność zlecania robót dodatkowych. Prace zostały zakończone miesiąc przed planowanym w zawartej umowie terminie.

 

Nadzór inwestorski sprawowany był przez zespół inspektorów pod kierownictwem pana Tomasza Jakubika z Lęborka. Koszt nadzoru wyniósł 67.650,00 zł.

 

K. Kozioł, M. Machnikowska

 

                                          

            

Modernizacja SP Łupawa       

Modernizacja SP Potegowo

                 

                                          

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa