Name-day: Iwony, Piotra and Mikołaja
19 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LXVII sesja Rady Gminy Potęgowo

28.09.2023

W dniu 28 września 2023 odbyła się LXVII sesja Rady Gminy Potęgowo. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Zientarskiego głos zabrał gość, Marcin Kowalczyk – członek Zarządu Powiatu Słupskiego.

Pan Kowalczyk przybył, aby podzielić się dobrymi informacjami, ważnymi dla mieszkańców Gminy Potęgowo. Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na nowe chodniki, m.in. w Łupawie 360 mb, Głuszynku 30 mb. Powiat podpisał też umowę na dofinansowanie drogi powiatowej w Głuszynie o długości 620 mb wraz z chodnikiem o szer. 2m, zjazdami do posesji oraz kanalizacją deszczową. Gmina do tego zamierzenia wykonała na swój koszt dokumentację projektową, a do robót dołoży kwotę 700 tys. zł. Niebawem rusza tez przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki – Grapice 7 km, wkład Gminy Potęgowo to 1,5 mln zł.

W dalszej części sesji Z-ca Wójta Anna Boniecka złożyła informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Potęgowo.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Potęgowo na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030.
  2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potęgowo.
  3. zmieniająca uchwałę nr LII/500/2022 z dnia 28 października 2022r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2023-2030.
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rolnego zlokalizowanego na granicy obrębów Malczkówko, Łupawa i Żochowo w gminie Potęgowo.
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rolnego zlokalizowanego na granicy obrębów Dąbrówno, Grąbkowo, Łupawa, Warcimino i Darżyno, w gminie Potęgowo.
  6. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo Nr LXVI/613/2023 z dnia 28.08.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 751, 757 i 772 w miejscowości Potęgowo, gmina Potęgowo.
  7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok.
  8. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2036.

W związku z podjęciem uchwały o zmianach w budżecie do realizacji wchodzą nowe zadania inwestycyjne, a przede wszystkim budowa nowych ujęć wody w Karżnicy, Runowie i Łupawie. Są to bardzo ważne kwestie dla mieszkańców tych miejscowości. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Polski Ład łącznie w wysokości 2,5 mln zł, przewidywany koszt robót wynosi 2,7 mln zł.

Na zakończenie obrad radni złożyli wolne wnioski. Ze szczegółami z obrad będzie można niebawem zapoznać się w protokole.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...