Name-day: Danieli, Henryka and Małgorzaty
13 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Potęgowo

11.10.2023

Azbest jest to minerał występujący w skorupie ziemskiej, ze względu na unikalne właściwości takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad  
i innych chemikaliów, wysoką temperaturę rozkładu i topnienia oraz złe przewodnictwo cieplne znalazł szerokie zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Wyroby te do dziś stanowią pokrycie dachowe większość starszych budynków. Powszechne wykorzystywanie azbestu jest silnie powiązane z ujawnieniem się niekorzystnych efektów zdrowotnych u osób eksponowanych na ten czynnik rakotwórczy. Dlatego bardzo ważne jest usuwanie azbestu w sposób profesjonalny i bezpieczny.

Poprzez uzyskane dofinansowanie Gmina Potęgowo z dniem 30 września 2023r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo (edycja 2022)”. Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Po przeprowadzeniu naboru wśród mieszkańców Gminy Potęgowo zebrano i zutylizowano 34,25 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie polegało na transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Całkowita wartość zadania 18 837,50 zł, w tym wysokość dofinansowania w formie dotacji 7 192,50 zł, udział mieszkańców 11 645,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 10 275,00 zł. Zgodnie z regulaminem naboru kwota dofinansowania zadania dla Gminy Potęgowo wyniosła do 70 % jego kosztów kwalifikowanych. Łącznie przetransportowano, zabezpieczono
i unieszkodliwiono azbest z 26 nieruchomości z terenu gminy Potęgowo. Wyroby azbestowe muszą zostać usunięte do końca 2032 roku dlatego zachęcamy mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania w przyszłości, aby bezpiecznie likwidować wyroby zawierające azbest.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo – edycja 2023

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.