Name-day: Ryszarda, Elizy and Justyny
14 June 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

OGŁOSZENIE w sprawie terminu spotkań otwartych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Potęgowo

22.11.2023

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie terminu spotkań otwartych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Potęgowo

Na podstawie art. 6e ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o terminie spotkań otwartych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe.

 

Zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), spotkania otwarte dotyczące możliwych do ujęcia w planach rozwiązań, odbędą się:

  • 04 grudnia 2023 r. w następujących godzinach (forma on-line):
  • dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czerwieniec, w gminie Potęgowo (uchwała intencyjna LXVI/611/2023 z dnia 28.08.2023r.), o godz. 16.30;
  • dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Karżnica, Malczkówko oraz Żochowo, w gminie Potęgowo (uchwała intencyjna LXVI/610/2023 z dnia 28.08.2023r.), o godz. 17.00;
  • dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rzechcino, w gminie Potęgowo (uchwała intencyjna LXVI/612/2023 z dnia 28.08.2023r.), o godz. 17.30;

 

  • 06 grudnia 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Potęgowo  ul. Kościuszki 5, jak i w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (forma on-line):
  • dla fragmentów obrębów Warcimino, Runowo oraz Żychlin, w gminie Potęgowo (uchwała intencyjna LXII/572/2023 z dnia 24.04.2023r.), o godz. 15.30.

Spotkania otwarte odbędą się w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. na platformie Voxly (link: https://voxly.pl/potegowo). Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, pod adresem https://bip.potegowo.pl/m,929,planowanie-i-zagospodarowanie.html

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...