Name-day: Danieli, Henryka and Małgorzaty
13 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Potęgowo

29.11.2023

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Potęgowo realizowane jest przez Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie. Aktualne zasoby sprzętowe obejmują trzy ciągniki wyposażone w pługi odśnieżne, jedną piaskarkę i jedną koparko-ładowarkę. W roku 2024 dzięki środkom z funduszu sołeckiego gmina Potęgowo planuje zakupić drugą piaskarkę o pojemności 5 ton.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zostaje uruchomiona akcja zimowego utrzymania dróg. Osobą kierującą akcją zimowego utrzymania dróg jest Dyrektor Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie – Elwira Szewczyk. Dyrektor decyduje o ilości i rozmieszczeniu sprzętu. Osobą wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń o utrudnieniach na drogach jest pracownik Zakładu – Jarosław Dąbrowski.

Po wystąpieniu opadu śniegu lub oblodzenia, uruchomiona zostaje akcja zimowego utrzymania dróg. W  pierwszej kolejności działania prowadzone są na drogach stanowiących dojazd do szkół i przedszkoli oraz na drogach gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych głównych (oznaczonych symbolem G). Prace na pozostałych drogach – dojazdowych i wewnętrznych prowadzone będą w drugiej kolejności.

Nr telefonów kontaktowych pod które należy zgłaszać wszelkie uwagi odnośnie zimowego utrzymania  dróg gminnych:

Biuro ZUP Potęgowo -  59 8115073
Jarosław Dąbrowski -  604 141 522
Elwira Szewczyk – 660 732 395

Przypominamy, że zimowe utrzymanie dróg ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usunięcie. W czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym, niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków.  

Zestawienie dróg odśnieżanych w pierwszej kolejności:

 

Nr drogi

Przebieg drogi

Nr działki

Rejon pierwszy

121014G

Potęgowo ul. Szeroka

97

121022G

Potęgowo ul. Darżyńska

111

121021G

Potęgowo, ul. Racławicka

283

121015G

Potęgowo, ul. Głowackiego

59

121017G

Potęgowo, ul. Pocztowa

55, 60, 87

121011G

Potęgowo, ul. Szkolna

79

121020G

Potęgowo, ul. Wincentego Witosa

124/12, 116/10, 116/15

121012G

Potęgowo, ul. Ogrodowa

95/3, 92/12, 93, 94, 108/5, 107, 110/5, 110/6

121010G

Potęgowo, ul. Wiejska

169, 242, 252

121013G

Potęgowo, ul. Kwiatowa

332, 85/4

121019G

Potęgowo, ul. 9-Maja

 311,101/3,102/5

121016G

Potęgowo, ul. Słoneczna

54/112

121023G

Od drogi krajowej nr 6 do Darżynka

303/1, 279

121029G

Od drogi krajowej nr 6 do Runowa

Węg. – 8, Run-7, 17

121030G

Od drogi powiatowej 1189G przez Runowo  w kierunku Gajów

77

121028G

Od drogi powiatowej nr 1193G do Warcimina (kolonia)

8, 53

 

Od drogi powiatowej nr 1193G do Warcimina (osiedle)

2, 65/85, 68

Rejon drugi

121024G

Od drogi powiatowej nr 1188G przez Łupawę do drogi wojewódzkiej nr 211

285, 288/8

121025G

Od drogi powiatowej nr 1188G przez Łupawę (przy SP) do Dąbrówna

Łup. - 58/7, 230, 228, Dąb. - 20

121031G

Od Łupawy do Żochowa

Łup. – 67, 296 Żoch. – 83/1

121003G

Od drogi krajowej nr 6 do Żochowa (do działki 183/1)

58/1

121004G

Od drogi krajowej nr 6 do Żochowa (do działki 28/1)

63/1

121002G

Od drogi krajowej nr 6 do Karżnicy i do Rębowa

12,31,33/14,15,20

121001G

Od drogi wojewódzkiej 211 do Nowej Dąbrowy

160/1, 146/1 ,158/1

121026G

Od drogi powiatowej nr 1188G do Grąbkowa (kolonia)

26,31,42

 

Malczkówko

18

 

Malczkowo

44/75, 44/42

Rejon trzeci

121032G

Węgierskie przez Skórowo, Nieckowo, Rzechcino

Węg. – 1/18, 1/20, 2/1, 1/9, 2/3, Sk- 79, 80/57, 80/59, Niec- 6, 51/1, 91, Rzech.- 92/1, 93 (do posesji nr 3)

 

Rzechcino

92/1, 92/2, 96

121005G

Od granicy gminy przez Radosław

5, 6, 25, 45, 49, 60, 155

121008G

Nowe Skórowo od drogi powiatowej nr 1182G (w kierunku Nieckowa) do drogi gminnej 121007G

25

121007G

Od drogi powiatowej nr 1182G (w kierunku Nieckowa) przez Nowe Skórowo do drogi powiatowej 1187G (w kierunku Skórowa)

13,14

121009G

Od drogi powiatowej  nr 1187G (w kierunku Skórowa) przez Nowe Skórowo do drogi powiatowej 1187G

75

Pozostałe drogi gminne odśnieżane będą w drugiej kolejności.

Planem zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 objętych zostało ponad 100 km dróg. Drogi utrzymywane będą na poziomie V standardu zimowego utrzymania dróg określonego w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 46  Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. MTiGM z 1995r., Nr 10, poz. 20).

Specyfikacja V standardu zimowego utrzymania dróg wg Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej:

Opis V standardu utrzymania

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia
 występowania zjawiska

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźny śnieg – 16 godzin
- zajeżdżony śnieg występuje
- nabój śnieżny występuje
- zaspy występują do 24 godzin
- Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 8 godzin
- śliskość pośniegowa  - występuje

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo – edycja 2023

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.