Name-day: Józefa, Klary and Roberta
17 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Mamy uchwalony budżet Gminy na rok 2024

18.12.2023

Na  LXXI  sesji  Rady Gminy Potęgowo, w dniu 18 grudnia 2023 r. nastąpiło uchwalenie budżetu Gminy Potęgowo na rok 2024. Radni zagłosowali jednomyślnie.

Jak podkreślił Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin jest to budżet wymagający i trudny, ale realny. Praca nad budżetem wymagała bardzo dużego zaangażowania wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek, a w szczególności pani Skarbnik Doroty Majchrzak. Wójt złożył gratulacje pani Skarbnik Dorocie Majchrzak za wytężoną pracę przy konstruowaniu tak trudnego budżetu oraz podziękował radnym za dotychczasową współpracę. Zanim nastąpiło podjęcie tej ważnej uchwały pani Skarbnik przedstawiła obszerną informację dotyczącą uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla projektu uchwały budżetowej Gminy na rok 2024 oraz Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037, a także na temat założeń do budżetu. Najważniejsze dane przedstawiają się następująco:

- dochody – 54.354,624 zł (w tym dochody bieżące 43.941.875 zł, dochody majątkowe 10.412.749 zł)

- wydatki – 61.288.059 zł (w tym wydatki bieżące 47.608.948 zł, inwestycyjne 13.679.111 zł)

- planowany deficyt – 6.933.453 zł (pokryty będzie z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu).

Należy zaznaczyć, iż pomimo trudnego budżetu mamy wciąż bardzo wysokie srodki na realizację inwestycji.

 

Poza tym na sesji podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2024.
 2. w sprawie usług opiekuńczych.
 3. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Potęgowo „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028.
 4. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Potęgowo, które w 2023 roku nie wygasają z upływem  roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków.
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok.
 6. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2036.
 7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.
 8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2024 rok.
 10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2024 rok.
 11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Potęgowo na 2024 rok.

Na zakończenie obrad złożone zostały wolne wnioski, a następnie Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski złożył wszystkim świąteczne życzenia.

 

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa