Name-day: Józefa, Klary and Roberta
17 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LXXII sesja Rady Gminy Potęgowo

29.12.2023

W dniu 29 grudnia 2023 r. odbyła się LXXII sesja Rady Gminy Potęgowo, ostatnia w tym roku. Sesja była bardzo krótka, skupiona głównie na porządkowaniu tegorocznego budżetu.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych.
  2. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Potęgowo do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
  3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Żychlin oraz działek nr 60 i 58, obręb Runowo, w gminie Potęgowo.
  4. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok.
  6. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2037.

W uchwale dotyczącej zmian w budżecie podjęto bardzo ważną dla mieszkańców decyzje o zabezpieczeniu środków na częściowe pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. W 2023 roku koszt odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych wyniósł 1 779 241 zł, wpłaty mieszkańców wnoszone na ten cel wyniosły do 23.12.2023 r. 1 716 472 zł. Różnica w kwocie 62 769 zł stanowi pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami przez Gminę z dochodów własnych. Taka polityka jest możliwa, dzięki ustawowym zapisom zawartym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 2da) czego skutkiem jest to, że w 2023 r nie nastąpił wzrost opłaty za odpady dla mieszkańców gminy.  

Ponadto na skutek przyjętych uchwał w Gminie zacznie obowiązywać nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żychlin i Runowo, który dopuszcza funkcję mieszkaniowe oraz lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski złożyli wszystkim życzenia noworoczne, dziękując za dotychczasową owocną współpracę.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa