Name-day: Jarosława, Konrada and Bartosza
21 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Wkrótce nabór wniosków do Programu Aktywne Sołectwo Pomorskie

14.01.2024

Zachęcamy sołectwa z terenu Gminy Potęgowo do składania propozycji inwestycji, które mogłyby zostać zgłoszone do Programu Aktywne Sołectwo Pomorskie, ogłaszanego już od 6 lat przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Najbardziej aktywne sołectwo może otrzymać dofinansowanie na zadanie, które będzie służyć potrzebom mieszkańców wsi. Środki można przeznaczyć np. na drobne remonty świetlic wiejskich, doposażenie boisk, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców. Przewidywana wartość dofinansowania wyniesie 20 000,00 zł.

Po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski, Gmina będzie mogła aplikować o przyznanie rekomendacji do udzielenia pomocy finansowej maksymalnie dla 1 zadania ze swojego terenu, spośród złożonych przez sołectwa wniosków.

Wśród pożądanych kryteriów, którymi powinny się cechować zgłaszane projekty, są nieodpłatny wkład pracy własnej mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i poprawa jakości życia mieszkańców lub bezpieczeństwo publiczne. Dodatkowo zadanie musi być atrakcyjne i oryginalne   w wymiarze lokalnym, wpływać na podnoszenie wartości krajobrazu wiejskiego przy jednoczesnym zachowaniu charakteru wsi, pozytywnie wpływać na jakość środowiska, służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, mieć wymiar edukacyjny oraz zakładać udział środków własnych (wkład finansowy).

Należy pamiętać, że:

 • zadanie musi być inwestycją, czyli powinno obejmować roboty budowlane (np. remont, budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, zakup urządzeń na place zabaw, siłowni zewnętrznych, małej architektury itp.) lub dotyczyć zakupu środków trwałych (cena jednostkowa każdego produktu powyżej 3.500,00 zł),
 • zadanie musi być realizowane na gruncie stanowiącym własność gminy,
 • zadanie stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (podjętą na zebraniu wiejskim w trybie uchwały),
 • wartość dotacji, którą można otrzymać – do 20 tys. zł,
 • wszelkie czynności związane z zaangażowaniem i wydatkowaniem środków w ramach projektu (także wkładu własnego), nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy projektowej,
 • zadanie musi być dokładnie zaplanowane i posiadać poglądową wizualizację oraz orientacyjny szkic, umożliwiający zlokalizowanie elementów zadania w zagospodarowaniu terenu; do wniosku należy załączyć także kolorowe zdjęcie terenu, na którym ma być realizowane zadanie (pokazujące stan na dzień złożenia wniosku) w formacie A4,
 • oceniany jest także wnoszony wkład własny finansowy oraz wkład własny w postaci pracy mieszkańców,
 • wniosek o dofinansowanie musi być kompletny i poprawnie wypełniony we wszystkich punktach.

Ocena wniosków dokonana zostanie przez Wójta Gminy Potęgowo.

Wójt rekomenduje tylko 1 wniosek (najlepiej oceniony spośród wniosków spełniających wszystkie kryteria określone w konkursie)!

Zainteresowane sołectwa mogą składać wypełnione wnioski aplikacyjne w Sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2024r.

Prosimy dokładnie przemyśleć tematykę swojego wniosku i zapoznać się z zasadami programu (edycja z roku 2023). Zasady aplikowania oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się pod linkiem:

https://pomorskie.eu/aktywne-solectwo-pomorskie-na-start-mozna-juz-skladac-wnioski-o-dofinansowanie/

Przypominamy, że dotąd ze wsparcia w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie skorzystały już sołectwa:

 • Dąbrówno (w roku 2018, zadanie: „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy świetlicy w Dąbrównie”, wartość zadania 22 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł).
 • Wieliszewo (w roku 2019, zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Wieliszewo”, wartość zadania 25 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł).
 • Węgierskie (w roku 2021, zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Węgierskie – budowa wiaty widowiskowej z montażem grilla i dwóch ławek z oparciem”, wartość zadania: 49 938,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł).
 • Grapice (w roku 2023, zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Grapice – budowa wiaty scenicznej wraz z oświetleniem solarnym”, wartość zadania: 42 152,10 zł, w tym dofinansowanie: 20 000,00 zł).

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa