Name-day: Andrzeja, Henryka and Mariusza
19 January 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Gminy w Dąbrównie

Wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Gminy w Dąbrównie
19.01.2016

15 stycznia z inicjatywy Rady Gminy Potęgowo odbyło się wyjazdowe posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Potęgowo w Dąbrównie.

Posiedzenie dotyczyło kwestii związanych z przystąpieniem przez Radę Gminy Potęgowo do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo. Przystąpienie do zmiany Studium jest następstwem między innymi zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Pomorskiego Dokumentacji geologicznej złoża piasku DĄBRÓWNO. Równocześnie toczy się procedura sprawdzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża piasku „DĄBRÓWNO”, w tym szczególnie możliwych tras transportu kruszywa z kopalni.

W spotkaniu uczestniczyli: radni gminy Potęgowo, wójt gminy Potęgowo wraz z pracownikami Urzędu Gminy, sołtysi sołectw Dąbrówno i Darżynko, członkowie Rady Sołeckiej sołectwa Dąbrówno, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łupawa oraz licznie przybyli mieszkańcy Dąbrówna, a także Grąbkowa.

Sprawa planowanego uruchomienia budzi od ponad roku sporo kontrowersji, głównie ze względu na możliwe trasy wywozu kruszywa, a także na możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia. Zanim rozpoczęto posiedzenie w świetlicy wiejskiej w Dąbrównie, radni udali się na miejsce planowanego wydobycia, aby zapoznać się z sytuacją w terenie. Na spotkaniu w świetlicy przedstawiono obecny stan faktyczny spraw dotyczących planowanej inwestycji, wyjaśniono wiele wątpliwości dot. konieczności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo, znaczenia studium, przedstawiono procedurę jego uchwalenia, a także toczyła się żywa dyskusja w sprawie możliwych tras wywozu kruszywa z kopalni.

Mieszkańcy nadal wyrażają sprzeciw wobec realizacji przedsięwzięcia. Wójt oraz radni, rozumiejąc obawy mieszkańców, a jednocześnie mając świadomość obowiązujących przepisów prawa, wciąż dokonują starań, aby znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Potęgowo FLOREK 2021

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

Potęga Przedszkolaka - trwa realizacja projektu

Gmina ma uchwalony budżet na rok 2022 – relacja z XL sesji...

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...