Name-day: Pauliny, Sabiny and Tomasza
22 June 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

ZWIERZowa Akcja Kastracja 2024

06.06.2024

Chcesz zapewnić bezpieczeństwo i komfort swojemu zwierzakowi? Dołącz do programu kastracji i czipowania zwierząt! Z dniem 12 czerwca 2024 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na wykonywanie zabiegów dla zwierząt z terenu gminy Potęgowo, zgodnie z Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Potęgowo na 2024 r.

Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności dokonanych zgłoszeń. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 12 czerwca do 21 czerwca 2024 roku, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W przypadku wyczerpania puli środków, poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem o zakończeniu naboru.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności:

  1. Złożenie przez pełnoletniego właściciela psa lub kota wniosku do Wójta Gminy Potęgowo o dofinansowanie wykonania zabiegów wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (w przypadku psów/suk), będącego mieszkańcem gminy Potęgowo.
  2. Otrzymanie pisemnej informacji o akceptacji wniosku i skierowania na wykonanie zabiegów w  Lecznicy Weterynaryjnej, przez lekarza weterynarii z którym Gmina Potęgowo posiada zawartą umowę. Skierowania zachowują ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia.
  3. Zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegów i ich zrealizowanie w Lecznicy Weterynaryjnej „Klinika dla zwierząt”, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk.
  4. Do dofinansowania zalicza się tylko usługę wykonania zabiegów kastracji (w tym podania niezbędnych leków) oraz trwałego oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakupu dodatkowych leków – ponosi właściciel lub opiekun zwierzęcia.
  5. W ramach realizacji planu każdy pies albo kot poddany zabiegowi kastracji zostaje trwale oznakowany przez wszczepienie mikroczipa. Zwierzę nie zostanie oznakowane, jeżeli już wcześniej wszczepiono mu mikroczip. Każde oznakowane zwierzę zostaje wpisane przez zakład wykonujący zabieg, do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych Safe – Animal.
  6. Wnioskodawcy posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą
    w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie maksymalnie na kastrację jednego psa lub kastrację jednego kota. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych przez Gminę Potęgowo wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych.
  7. Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegów nie później niż do dnia 30 października 2024 r.
  8. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegów należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Zabiegi wykonywać będzie lekarz weterynarii Andrzej Baczyński – Lecznica Weterynaryjna „Klinika dla zwierząt”, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, tel. 59 842 80 94.

Akcja jest prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.
W celu przystąpienia do programu należy złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo w godzinach pracy Urzędu (pon. 7:30 – 16:30, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30).

Zasady działania Programu zostały określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Potęgowo Nr 115/2024 z dnia 05 czerwca 2024 roku.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji