Name-day: Błażeja, Przemysła and Fryderyka
29 November 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potęgowo na lata 2016-2025

12.02.2016

Nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potęgowo na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 29.01.2016r.

Niniejsza Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym przedstawiającym najistotniejsze  problemy społeczne Gminy Potęgowo oraz wyznaczającym główne kierunki działań, których wdrożenie może przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, zwłaszcza tych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  Zaplanowane w Strategii działania skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i rozwoju funkcjonującego systemu pomocy społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji i organizacji działających w sferze lokalnej polityki społecznej.

Tekst Strategii zamieszczony jest na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl  (zakładka o Ośrodku - strategie).

Projekt Strategii podlegał konsultacjom społecznym, które zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4.01.2016r. odbyły się w okresie do 4.01.2016r. do 13.01.2016r. Konsultacje te zostały przeprowadzone w formie:
1.    zamieszczenia projektu Strategii na stronie internetowej  Gminy Potęgowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Potęgowo,
2.    udostępnienia projektu Strategii w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. 11,
3.    zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu Strategii, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który należało przesłać elektronicznie na adres: gops@gopspotegowo.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo bądź złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. 11 – w terminie do dnia 13.01.2016r.
W czasie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski opinie od mieszkańców Gminy Potęgowo, co do treści projektu Strategii.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie