Name-day: Justyny, Marii and Mateusza
07 October 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Żłobek w Potęgowie

25.08.2016

Na terenie Gminy Potęgowo funkcjonuje Żłobek nr 65 Pozytywnych Inicjatyw, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki, ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck.

Dyrektorem żłobka jest Pani Agnieszka Kaczkowska.

Obecnie w żłobku przebywa 11 dzieci, którymi zajmują się 3 opiekunki oraz jedna stażystka. Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w godzinach  od 700 do 1700 w dni robocze.

Rodzice ponoszą opłatę za żłobek za pierwszy miesiąc pobytu dziecka w żłobku łącznie z wpisowym w wysokości 694,00 zł a od następnego miesiąca w wysokości 544,00 zł miesięcznie. Zgodnie z uchwałą nr XV/99/2015 z dnia 13 listopada 2015r. podmiot prowadzący żłobek otrzymuje dotację celową od Gminy Potęgowo w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. W roku 2016 Gmina Potęgowo przekazała dotację celową  w wysokości 33.900,00 zł (stan na dzień 12.08.2016r.).

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z:

- zapewnieniem dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

- zagwarantowaniem dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- prowadzeniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Podmiot otrzymujący dotację celową, o której mowa powyżej, zobowiązany jest do rozliczenia i złożenia sprawozdania z wykorzystania przyznanej dotacji.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Oświatowe spotkanie w Przedszkolu w Potęgowie

Podpisana umowa na modernizację drogi w Skórowie

Prace modernizacyjne w SP Łupawa

Prace modernizacyjne w SP Potęgowo

Przebudowa drogi gminnej rzechcino - Nieckowo. Podpisana...