Name-day: Bartłomieja, Justyna and Rajmunda
05 October 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”

29.11.2016

Dnia 28 listopada 2016 r. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Dąbrowska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 775 800,00 zł, w tym wkład własny niefinansowy Gminy Potęgowo w postaci udostępnienia sal na zajęcia to 38 790,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie do 30.06.2018 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 560 uczniów szkół z terenu gminy Potęgowo poprzez udział w różnych formach wsparcia. Grupę docelową projektu będą stanowili uczniowie następujących placówek: Szkoła Podstawowa
w Potęgowie, Gimnazjum w Potęgowie, Szkoła Podstawowa w Łupawie, Gimnazjum w Łupawie, Szkoła Podstawowa w Skórowie.

Grupa docelowa otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z matematyki i zajęć naukowo- technicznych, j. angielskiego, zajęć komputerowych, warsztatów kształtujących kompetencje innowacyjności i kreatywności. Dodatkowo uczniowie otrzymają wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rewalidacyjno-wyrównawczych. Wsparciem w projekcie zostanie objętych również  42 nauczycieli z ww. szkół. Szkolenia dla nauczycieli będą ukierunkowane na podnoszenie ich kompetencji zawodowych i będzie ono powiązane z udzielonym wsparciem dla uczniów.

W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Humaneo.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo

Dożynki Gminno-Parafialne w Malczkowie

Wakacyjne remonty w szkołach Gminy Potęgowo - Przedszkole

Wakacyjne remonty w szkołach Gminy Potęgowo - SP w Łupawie