Name-day: Agnieszki, Eustachego and Renaty
20 September 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

logo partnerstwa dorzecza słupi z zachodzącym za horyzontem słońcem
28.04.2015

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi umożliwia mieszkańcom korzystanie ze środków programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniżej prezentujemy aktualny zakres projektów możliwych do dofinansowania w ramach programu LEADER na lata 2014-2022

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego , w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR
 2. Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości
 3. Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
 4. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiazaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów , w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy
 5. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji
 6. Rozwój produktów lokalnych
 7. Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk
 8. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 9. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
 10. Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialna w zakresie włączenia społecznego

Aby przystąpić do Partnerstwa należy złożyć Deklarację Partnerską (deklarację członkowską można pobrać ze strony internetowej www.pds.org.pl) oraz wnieść opłatę Partnerską.

Wysokość opłaty:

 • Sektor społeczny i gospodarczy – 50,00 zł na rok
 • Sektor publiczny (GOPS, GOK ) – 100,00 zł na rok

Biuro Partnerstwo Dorzecze Słupi
Krzynia 16
76 - 248 Dębnica Kaszubska
tel/fax.: 59 / 81 32 200
e-mail: biuro@pds.org.pl

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja budynku wielorodzinnego w Potęgowie ul. Wiejska

Nowy 2021/22 rok szkolny w gminie Potęgowo

Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo 2021

Zakończona rozbudowa sieci wodociągowej w Żychlinie