Name-day: Martyny, Macieja and Bronisława
30 January 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje
robotnicy przy rowie podczas przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Darżyńskiej w Potęgowie

W trakcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie stwierdzono liczne przecieki sieci wodociągowej znajdującej się w drodze. Przecieki spowodowane są bardzo złym stanem...
robotnicy podczas pracy przy przebudowie ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2014r. Pierwszym etapem była budowa kanalizacji deszczowej o długości 553 mb. . Planowany termin zakończenia robót drogowych wrzesień 2015r.
sprzęt budowlany stojący przy budowie połączenia wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I

Informacja z budowy wodociągu – połączenie wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I”

Roboty budowlane rozpoczęły się 17 marca 2015r., planowany termin zakończenia maj 2015r. Zakres prac obejmuje budowę sieci o długości 1.531,0 mb. Wykonawcą jest firma Zakład Wodno-Kanalizacyjny...
zdjęcie zakończonej inwestycji „Budowa parkingu przy kościele w Skórowie”

Zakończono realizację inwestycji „Budowa parkingu przy kościele w Skórowie”

Inwestycję rozpoczęto w sierpniu 2015r. a zakończono w październiku 2015r. Celem inwestycji jest właściwe zagospodarowanie terenu gminnego przy kościele w Skórowie przeznaczonego na drogę i miejsca...
koparka podczas robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej Poganice – Pałac

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Poganice Pałac

Prace rozpoczęto w grudniu 2014r. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 574 mb i  2 przyłącza i przepompownię ścieków. Wykonawcą inwestycji była firma EKO – INSTAL ze...
koparka oraz robotnik podczas robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej  w Grąbkowie ETAP II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie ETAP II

Zakończono realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie ETAP II” Prace rozpoczęto w listopadzie 2014r.W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości...
robotnicy podczas modernizacji dróg w Potęgowie

Modernizacja dróg w Potęgowie ul.: Pocztowa, Głowackiego, Słoneczna, 9-go Maja i Kwiatowa

Lokalizacja: Potęgowo ulice: Pocztowa, Głowackiego, Słoneczna, 9-go Maja, KwiatowaDziałki:nr: 57/3, 60, 61/1, 99/10, 55, 52/1, 97, 87, 93, 44, 686, 59, 54/12, 64/5, 111, 311, 101/3, 102/5, 310, 107...

Pages