Name-day: Barbary, Marty and Leopolda
19 September 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje
robotnicy wraz z koparką podczas budowy drogi na terenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo – Usługowego w Potęgowie

Zakończono realizację inwestycji „Budowa drogi na terenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo – Usługowego w Potęgowie”

Zakończono realizację inwestycji: „Budowa drogi na terenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo – Usługowego w Potęgowie” W ramach inwestycji wybudowano drogę dojazdową do nowo wybudowanego zakładu...
nowa pompa głębinowa wymieniona podczas budowy sieci wodociągowej

Połączenie wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I

Prace rozpoczęto w marcu a zakończono w maju 2015 roku. Założeniem zadania inwestycyjnego była poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom. Roboty zostały wykonane terminowo, przy zastosowaniu...
wyremontowana nawierzchnia ulicy Szerokiej w Potęgowie

Remont ulicy Szerokiej w Potęgowie

REMONT ULICY SZEROKIEJ W POTĘGOWIE W marcu 2015 r. został wykonany remont nawierzchni na ulicy Szerokiej w Potęgowie. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na odcinku 110 mb przy skrzyżowaniu...
utwardzona droga gruntowa przy ulicy Ogrodowej

Remont ulicy Ogrodowej

W marcu 2015 r. została utwardzona droga gruntowa stanowiąca odcinek ul. Ogrodowej. Brak możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych uniemożliwiał utrzymanie właściwego stanu nawierzchni....
montaż kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne w Grapicach

Zakończenie realizacji inwestycji "Uzbrojenie boiska gminnego w Grapicach”

Zakończono realizację inwestycji „Uzbrojenie boiska gminnego w Grapicach”. Wykonano prace związane z uzbrojeniem boiska gminnego w Grapicach. Celem inwestycji było dostosowanie boiska sportowego do...
robotnicy przy rowie podczas przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Darżyńskiej w Potęgowie

W trakcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie stwierdzono liczne przecieki sieci wodociągowej znajdującej się w drodze. Przecieki spowodowane są bardzo złym stanem...
robotnicy podczas pracy przy przebudowie ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2014r. Pierwszym etapem była budowa kanalizacji deszczowej o długości 553 mb. . Planowany termin zakończenia robót drogowych wrzesień 2015r.

Pages