Name-day: Błażeja, Oskara and Hipolita
03 February 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie

Informacja dotycząca   końcowego odbioru  zadania pn.: W dniu  25.05.2018r. dokonano komisyjnego końcowego odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszynko z...

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Część II - wykonanie źródła ciepła

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Część II - wykonanie źródła ciepła

Budowa ulicznych lamp hybrydowych na terenie Gminy Potęgowo.

  Zakończono budowę lamp ulicznych hybrydowych na terenie Gminy Potęgowo.  

„Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”

„Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”   W ramach inwestycji realizowano budowę nowego ujęcia wody wraz z hydrofornią na terenie istniejącej hydroforni w...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino PGR

Założeniem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino tj.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino - odbiór końcowy

W dniu 07.09.2017  odbył się odbiór końcowy inwestycji  pn.:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino – ETAP I”.  Założeniem zadania inwestycyjnego była poprawa stanu technicznego drogi...

Odbiór końcowy linii kablowej oświetlenia drogowego Łupawa – Malczkowo

Zakończono budowę linii kablowej oświetlenia drogowego Łupawa – Malczkowo.     31 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował budowę linii kablowej oświetlenia...

Pages