Name-day: Wiktora, Ingi and Ignacego
28 May 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Budowa ulicznych lamp hybrydowych na terenie Gminy Potęgowo.

  Zakończono budowę lamp ulicznych hybrydowych na terenie Gminy Potęgowo.  

„Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”

„Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”   W ramach inwestycji realizowano budowę nowego ujęcia wody wraz z hydrofornią na terenie istniejącej hydroforni w...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino PGR

Założeniem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino tj.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino - odbiór końcowy

W dniu 07.09.2017  odbył się odbiór końcowy inwestycji  pn.:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino – ETAP I”.  Założeniem zadania inwestycyjnego była poprawa stanu technicznego drogi...

Odbiór końcowy linii kablowej oświetlenia drogowego Łupawa – Malczkowo

Zakończono budowę linii kablowej oświetlenia drogowego Łupawa – Malczkowo.     31 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował budowę linii kablowej oświetlenia...

Przebudowa drogi w Warciminie I

  Mieszkańcy Warcimina wkrótce będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi. Lada dzień rozpocznie się modernizacja odcinka jezdni, a samochody po nowej nawierzchni przejadą tamtędy...

Odbiór techniczny drogi Żochowo-Łupawa (Etap II)

Tym samym zakończył się drugi etap modernizacji drogi łączącej sołectwa Żochowo i Łupawa.  Przedmiotem zamówienia była przebudowa  drogi gminnej Nr 121031G z Żochowa do Łupawy (II etap). Przebudowie...

Pages