Name-day: Alicji, Bogusławy and Barbary
18 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Budowa świetlicy w miejscowości Głuszyno

Odbioru robót rozpoczętych w kwietniu 2022 r. dokonano w dniu 11 stycznia 2023 r. Wykonawcą robót była Firma Budowlana Edmunda Skierki  z Lubowidza.

Droga gminna Rzechcino - Nieckowo

W dniu 15 listopada 2022r. dokonano odbioru robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej Rzechcino – Nieckowo. Przebudowany został odcinek ma długość 486,00 m. Droga...

Budowa sieci wodociągowej „ Za torami” w Potęgowie

W dniu 19 października 2022 r. dokonano komisyjnego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej „ Za torami” w Potęgowie. Zakres zadania obejmował budowę sieci...

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Potęgowie

Zadanie rozpoczęte w styczniu 2021 r., zakończone w kwietniu 2022 r. W dniu 15 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na realizację zadania: Wykonanie w systemie...

Infrastruktura kajakowa na rzece Łupawa

Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa w Gminie Potęgowo” w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Wykonawcą projektu i...

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

W grudniu dokonano komisyjnego końcowego odbioru robót:  Modernizacja boisk w ramach projektu Społeczni do Potęgi w Gminie Potęgowo w miejscowości Grąbkowo i Skórowo.   Zadanie zrealizowano zgodnie...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Węgierskie

W dniu 28.10.2021r. dokonano końcowego odbioru zadania pn.:   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Węgierskie.   Wykonawcą prac była firma pana Adama...

Pages