Name-day: Andrzeja, Henryka and Mariusza
19 January 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy i dalsze plany inwestycyjne

26.01.2016

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 840/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. nadano instalacji status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Chlewnica). RIPOK Chlewnica jest instalacją zastępczą (w razie awarii) dla RIPOK Czarnówko, RIPOK Bierkowo, RIPOK Sierzno i RIPOK Swarzewo. Aby uzyskać status regionalnej instalacji na składowisku w Chlewnicy, gospodarz Instalacji -  Elwoz Sp. z o.o. - poczynił szereg inwestycji, m.in: rozbudowa sortowni odpadów, dalsza rozbudowa linii do produkcji paliwa alternatywnego, budowa instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, budowa wiaty magazynowej na paliwo alternatywne, budowa wiaty na odpady i surowce wtórne.
Na terenie RIPOK Chlewnica zagospodarowywane są odpady z Gminy Potęgowo, jak również z innych gmin, które należą do Porozumienia Międzygminnego dotyczącego użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy, zawartego w dniu 20 października 2008 r. Są to gminy: Sierakowice, Sulęczyno, Czarna Dąbrówka, Damnica i Chmielno. Obecnie trwają rozmowy z innymi samorządami na temat poszerzenia składu porozumienia. W marcu 2015 r. w Urzędzie Gminy Potęgowo odbyło się spotkanie członków porozumienia międzygminnego, w którym udział wzięli także przedstawiciele gmin i miast, którzy nie należą na dzień dzisiejszy do porozumienia. Są to: Hel, Puck, Gniewino, Somonino, Żukowo, Przodkowo oraz Kartuzy. Po wstępnych rozmowach możemy mieć nadzieję na zwiększenie liczby członków porozumienia. Poszerzenie składu Porozumienia Międzygminnego przyczyni się do zwiększenia strumienia odpadów, co z kolei będzie miało w przyszłości przełożenie na wysokość ceny przyjęcia odpadów na składowisko. Większa ilość odpadów daje szansę na utrzymanie ceny na stałym poziomie oraz pozwoli w pełni wykorzystać możliwości instalacji w Chlewnicy.
Wspólnie z Gminami należącymi do Porozumienia Międzygminnego w roku 2013 zrealizowano inwestycję pn.: „Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy”. Koszt inwestycji wyniósł 675.834,28 zł. Wszystkie Gminy z porozumienia partycypowały w kosztach.
Kolejną konieczną inwestycją zgodnie z decyzją środowiskową z dnia 15 maja 2013 r. jest wybudowanie nowej kwatery składowej na odpady komunalne. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin spotkał się kilkukrotnie z Prezesem Zarządu Elwoz sp. z o.o. Mirosławem Myszkiem, aby omówić bieżące funkcjonowanie RIPOK oraz konieczne do wykonania inwestycje na składowisku. Bardzo pozytywnym dla naszej Gminy, jak również dla gmin z porozumienia, skutkiem tych rozmów jest zobowiązanie firmy Elwoz do poniesienia kosztów wybudowania nowej kwatery wraz z systemem podczyszczania odcieków ze składowiska, mimo, iż z treści Porozumienia Międzygminnego wynika, że koszt inwestycji powinni pokryć jego wszyscy sygnatariusze. Na początek będzie to sporządzenie dokumentacji projektowej zadania. Następnie do 2018 r. powinna zostać zrealizowana budowa niecki wraz z systemem podczyszczania odcieków ze składowiska. Przewidywany koszt przedsięwzięcia to 2,5 mln zł. Dokładna wartość będzie wynikała ze sporządzonej dokumentacji projektowej.

więcej informacji dostępnych pod linkiem

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Potęgowo FLOREK 2021

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

Potęga Przedszkolaka - trwa realizacja projektu

Gmina ma uchwalony budżet na rok 2022 – relacja z XL sesji...

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...